OM FØR- OG ETTERBILDER

Helsetilsynet har vedtatt en forskrift om å forby offentlig visning av før- og etterbilder. Dette for å forhindre en falsk eller urealistisk forventning hos pasientene. Oslo Plastikkirurgi følger denne anbefalingen og beklager at vi ikke kan vise før- og etter bilder på vår hjemmeside. Før- og etterbilder av de ulike behandlingene vil du kunne få se her […]

NAVN BOTOX OG JUVEDERM KAN IKKE BRUKES

Navn på de ulike medikamenter som Botox og fillere som Juvederm kan ikke lenger oppgis på hjemmside. På grunn av markedsføringsloven for godkjente medisinrelaterte merkene har vi ikke lenger lov til å oppgi navn på muskelavslappende medikamenter eller fillers til rynker på hjemmside. Ta gjerne kontakt med oss for full skriftlig og muntlig informasjon om hva slags typer […]

GJESTEFORELESNING I MARRAKECH 2013

Klinikkens overlege har blitt invitert som gjesteforeleser for å presentere Oslo Plastikkirurgis resultater med «Aesthetic breast enlargement using autologous fat transfer: Can it challenge breast implants?» Marrakech World Aesthetic Congress on November 8 & 9, 2013. AimFat grafting has been a well­known clinical method for reconstruction of small defects and recently applied in face, breast […]

GJESTEFORELESNING I LONDON 2013

Klinikkens overlege har blitt invitert som gjesteforeleser for å presentere Oslo Plastikkirurgis resultater med » Autologous Fat Transfer for Breast Augmentation» på Body Conferende and Exhibition, The Royal Society of Medicine London den 2. og 3. november 2013. AimFat grafting has been a well­known clinical method for reconstruction of small defects. Recently it has been […]

ISPRES, BERLIN 7-9 JUNE 2013 – TRANSPLANTASJON AV EGET FETT TIL BRYST.

Klinikkens overlege dr. Kalaaji har holdt foredrag på ISPRES, (Congress of the International Society of Plastic Regenerative Surgery) der han foreleste om transplantasjon av eget fett til bryst. AimFat grafting has been a well-known clinical method for reconstruction of small defects. Recently it has been used for the face and for breast reconstruction and breast augmentation […]

INTERVJU MED VG OM ARMPLASTIKK

Klinikksjef og overlege dr. med. A. Kalaaji uttaler seg til VG om den økte interessen for armplastikk.  – Det har vært en moderat vekst, men ikke noe tilsvarende den enorme økningen i USA. Tidligere har overarmplastikk vært et populært inngrep blant kvinner mellom 40 og 60 år, men i dag er det flere yngre som […]

INTERVJU MED KVINNEGUIDEN.NO OM INTIMKIRURGI

Klinikkens overlege dr. A. Kalaaji intervjues av kvinneguiden.no om intimkirurgi. Doktor med, overlege i plastisk kirurgi, og klinikksjef ved Oslo Plastikkirurgi, Amin Kalaaji, sier han ikke har opplevd reduksjon av følsomhet etter operasjon av kjønnslepper. – Tvert imot kan følsomheten bli bedre hvis utgangspunktet var mye overflødig hud på kjønnsleppene. Normalt sett er nervene mange, […]

3RD INTERNATIONAL BREAST SURGERY WORKSHOP

Oslo Plastikkirurgis overlege Dr. A. Kalaaji foreleste på den tredje internasjonale konferransen om brystkirurgi (3rd International Breast Surgery Workshop) i Roma 26. 04 – 27. 04 Oslo Plastikkirurgis overlege Dr. A. Kalaaji foreleste om klinikkens erfaringer med brystfortstørring med eget fett. Oslo Plastikkirurgi Clinic has since 2008 carried out 38 breast enlargements with fat grafting […]

NTERVJU MED KK OM INTIMKIRURGI

Oslo Plastikkirurgis overlege ble intervjuet av kvinnemagasinet KK i en reportasje publisert den 19.04.13. Les våre meninger om intimkirurgi.   Oslo Plastikkirurgi hadde en dobling av slike kirurgiske inngrep siden 2011. De fleste kommer for å få slutt på fysiske og psykiske plager. Store kjønnslepper, for eksempel, kan for mange gå ut over både hygienen, bevegelsesfriheten, […]

SE VÅR PUBLIKASJON OM FETTRANSPLANTASJON TIL BRYST.

Oslo Plastikkirurgi sine erfaringer om fettransplantasjon til bryst er nå publisert i en artikkel i Body Language Journal, March 2013.  Autologous breast augmentation The use of autologous fat for aesthetic breast enlargement can provide natural results, with an added benefit of shaping from liposuction. Dr Amin Kalaaji, Cecilie Bergsmark Bjertness and Dr Kjell Olafsen describe their […]