Brystimplantat conversion - bytte/konvertering fra implantat til eget fett

Her fjernes brystimplantatet og man setter inn pasientens eget fett for å fylle ut/inn rommet som blir igjen etter uttak av implantat. Fettet gir en naturlig fylde og følelse og er en økende trend blant de som ikke ønsker implantat lenger, men likevel ikke vil gå tilbake til en mindre størrelse.

Noen ønsker å ta ut proteser da de føler at «protesene har gjort sitt, eller jeg er ferdig med dem». Andre økende årsaker til å fjerne implantat er ALCL (en sjelden type av non-Hodgkin lymfom) og silikonsyke – såkalt BII; Breast Implantat Illness, med symptomer som hodepine, muskel- og leddplager og autoimmune sykdommer. I dette tilfelle kan protesene fjernes med eller uten hele kapselen, (kommer an på tykkelsen på kapselen).

Resultatet blir bedre ved å gjøre dette samtidig. Vi bruker PAL vibrasjonsmaskin Micro Air for fettsuging som jevner ut trykket og donorstedet for fett. Man korrigerer samtidig uønsket fettansamling ved å transplantere fettet til brystene.

Ved brystforstørring med eget fettvev forberedes små tunneler under brystkjertelen, alternativt i brystmuskelen. Fettet tas ut og behandles før det injiseres med en kanyle i brystområdet, enten med den såkalte Colemans teknikk eller med en vibrasjonsteknikk med MicroAire maskin som skaper mer plass til fett i brystet og stimulerer tilheling som leder til bedre hold på fettet og dermed bedre resultat. Fettmengden som trengs til prosedyren, avhenger av det ønskede volumet i brystene. Teknikken etterlater seg svært små arr på 1-2mm. Når man fjerner de gamle implantatene bruker man de samme arrene fra tidligere slik at det ikke blir noen nye arr. Av og til settes dren for 1-2 dager. (se info om Brystforstørrelse med eget fett og fig forming og Hybrid forstørrelse av bryst med implantat og fett)

Resultatet av denne type kirurgisk teknikk avhenger av resorpsjon av det injiserte fettet, altså i hvilken grad kroppen selv suger bort og kvitter seg med fettet. Vanligvis innlemmes (gror) fettet godt i det mottagende området. Man må regne med at kroppen absorberer opp til 40 % av fettmengden de første månedene, derfor fyller man litt mer enn det man trenger (overkorrigerer) for å kompensere for dette svinnet. Man har heller ingen garanti for at det hos noen blir absorbert mer enn 40 %.
Fettet må behandles varsomt uten stor skade på fettcellene. En sentrifugeringsprosess der man med en enkel maskin separerer fettet anses å oppfylle disse kravene. Det er ikke uvanlig at det er behov for ny injeksjon, ved resorpsjon på mer enn 40 % tilbys ny fettinjeksjon innenfor garantitiden; dette under forutsetning at det er tilstrekkelig fett til injeksjon for noe volumøkning eller i de tilfeller hvor asymmetri inntreffer. Hvis fettvevet ikke suges bort fra kroppen, slik at volumet ikke blir tilfredsstillende, forblir dette et naturlig og langvarig resultat.

Ammeevnen ødelegges normalt sett ikke av de teknikkene vi bruker. Følelsen i brystvorten kan iblant bli borte eller nedsatt, men den kommer ofte tilbake. Vi lukker vanligvis såret med sting som løser seg opp av seg selv. Det kan være behov for å legge inn ett dren (rør) som fjerner blod og væske fra sår området under huden. Disse fjernes vanligvis etter 1-2 dager ved første kontroll. Operasjonen gir ikke grunnlag for sykemelding.
Siden 2008 har Oslo Plastikkirurgi utført brystforstørrelse med eget fettvev, og vi har operert over 250 kvinner. Vi opprettet dette tilbudet som et alternativ til brystforstørrelse med implantater. Oslo Plastikkirurgi har derfor lang oppfølgingstid av disse operasjonspasientene, som har vist seg å være godt fornøyde med inngrepet sitt og at fettvolumet i brystene har holdt seg stabilt.
Fettransplantasjon fra egen kropp er en god etablert klinisk metode som har eksistert i mange år. Selv om små fettinjeksjoner til mindre defekter i brystene har blitt utført i lengre tid, er det inntil nylig man har begynt å bruke eget fett til å gjenskape et helt nytt bryst etter kreft eller av kosmetiske grunner. Brystbehandling med fett av varierende typer og årsaker er klinikkens hovedsatsingsområde.

Det har skjedd en del teknisk ved selve prosedyren og utviklingen har ført til en mer skånsom metode slik at mer av fettet overlever etter transplantasjonen til det aktuelle området i kroppen. I tillegg har indikasjonen til å benytte fett i brystene utvidet seg til å inkludere i tillegg til små bryst, asymmetriske bryst, tuberøse bryst, Hybridmetoden (fett & implantat) og Conversion (bytter ut implantatet med fett). Disse indikasjonene/ønskene har delvis kommet på grunn av ALCL oppdagelsen og BII. (en sjelden type av non-Hodgkin lymfom) og silikonsyke – BII; Breast Implantat Illness.
I tillegg til at flere og flere ønsker seg en mer naturlig form og konsistens på brystene. (se Hybrid og ACL BII info)

Vi er stolte av å kunne meddele at vi har presentert våre vellykkede resultater ved foredrag og gjesteforelesning fra 2010 til hittil 2018 blant annet i Oslo, Linköping, Karlstad, Helsingfors, Berlin, Roma, London, Paris, Qatar, Las Vegas, Tunisia, Gøteborg, Marseilles, Paris, Kairo, Libanon, Dubai, Manchester (UK), Italia og København, EASAPS, IMCAS, SOFCEP og den prestisjefulle Botti Beaitufull Breast Meeting, for å nevne noen.
Dr. Kalaaji har også publisert en artikkel om dette i det medisinske tidsskriftet ”Kirurgen” og i ”Body Language journal” og i sin kommende bok om fettransplantasjon og regenerative surgery:
Plastic and Aesthetic Regenerative Surgery and Fat Grafting Clinical Application and Operative Techniques, utgitt av Springer Nature av chief redaktør vår klinikk overlege dr. Amin Kalaaji, overlege, dr. med.

Blant våre pasienter er den vanligste årsaken til å velge dette inngrepet å forstørre brystene på grunn av manglende volum, form og for å korrigere asymmetri (ulikhet).
Det kan også være kvinner som har små og tomme bryst etter å ha gjennomgått graviditet og amming eller kvinner som har en lite utviklet byste.

Mange ønsker ikke å legge inn fremmedlegemer som silikonimplantater, men vil ha noe som føles naturlig. Noen har implantater fra tidligere, men ønsker å få mer fylde i brystene uten å måtte skifte til større implantater. Noen kvinner gjerne de som er slanke og har et lite fettlag under huden kan danne små folder i protesene som kan synes og kjennes (såkalt Rippling). Et alternativ kan da være å transplantere fett.

Noen velger å gjennomgå en såkalt Hybridbehandling til bryst med både fett og implantat. Det kan være å injisere/transplantere fett til brystene gjort samtidig som man setter inn implantater eller injiserer inn fett ved en senere anledning til de som har implantat fra før for å øke volumet, rette asymmetri eller korrigere rippling forårsaket av implantatet hos tynne pasienter eller til pasienter som har proteser rett under brystkjertelen.

Andre kvinner har brystimplantater som de nå ønsker å fjerne helt og heller sette inn fett for å erstatte det manglende volumet. (Conversion behandling=bytte proteser mot fettransplantasjon). Også pasienter som opplever kapseldannelse- og som i utgangspunktet ønsker å fjerne protesene kan ha god nytte av denne operasjonen.

Dessuten har de fleste som ønsker brystforstørring med eget fettvev en uheldig fettfordeling hvor man ønsker å korrigere fettmengden på f.eks. mage, utside eller innside av lår, setet eller midjen/sidene slik at det blir en vinn-vinn-situasjon. En annen fordel disse pasientene søker, er å slippe arrene som en operasjon med implantat etterlater.

Brystforstørrelse med eget fettvev kan gjøres som kombinert prosedyre som ved såkalt ‘Mommy Makeover’ med f.eks. mageplastikk eller rumpeforstørrelse med eget fett.

Hvem kan være kandidat til brystløft med brystforstørring med eget fett

Blant våre pasienter er den vanligste årsaken til å velge dette inngrepet å forstørre brystene på grunn av manglende volum, form og for å korrigere asymmetri (ulikhet).

Det kan også være kvinner som etter å ha gjennomgått graviditet og amming eller kvinner opplever tap av volum eller dem som har lite utviklet byste i utgangspunktet, men ønsker mer volum.

Mange ønsker ikke å legge inn fremmedlegemer som silikonimplantater, men vil ha noe som føles naturlig. Noen har implantater fra før, men ønsker å få mer fylde i brystene uten å måtte skifte til større implantater.

Noen kvinner, gjerne de som er slanke og har lite underhudsfett kan danne små folder i protesene som kan synes og kjennes (såkalt rippling). Et alternativ kan da være å transplantere fett. Noen velger å gjennomgå en såkalt Hybridbehandling til bryst med både fett og implantat.

Det kan være å sette fett til brystene gjort samtidig som man setter inn implantater eller sette inn fett ved en senere anledning til de som har implantat fra før for å øke volumet, rette asymmetri eller korrigere rippling forårsaket av implantatet hos tynne pasienter eller til de pasienter som har proteser rett under brystkjertelen.

Andre kvinner har innsatte brystimplantater som de nå ønsker å fjerne helt og heller sette inn fett for å erstatte det manglende volumet. (Conversion behandling=bytte proteser mot fettransplantasjon). Også pasienter som opplever kapseldannelse- og som i utgangspunktet ønsker å fjerne protesene kan ha god nytte av denne operasjonen.

Dessuten har de fleste som ønsker brystforstørring med eget fettvev en uheldig fettfordeling hvor man ønsker å korrigere fettmengden på f.eks. mage, utside eller innside av lår, setet eller midjen/sidene slik at det blir en vinn-vinn-situasjon. En annen fordel disse pasientene søker, er å slippe arrene som en operasjon med implantat etterlater.

Brystforstørrelse med eget fettvev kan gjøres som kombinert prosedyre som ved Mommy Makeover med f.eks. en mageplastikk eller rumpeforstørrelse med eget fett.

Inngrepet gir kun et par millimeter små arr, og disse blir knapt synlige i etterkant.

Nå kan du se resultatet av brystforstørrelse med eget fettvev via et simuleringsprogram allerede under konsultasjon hos Oslo Plastikkirurgi.

Vår erfaring viser at det ikke er alle pasienter som møter til konsultasjon hos Oslo Plastikkirurgi som anbefales brystforstørrelse med eget fettvev. Først må den nevnte innstillingen og motivasjonen være til stede, dessuten må man ha nok fett å ta av. Her er det verdt å merke seg at figurforming (fettsuging) som foretas ved en slik operasjon ikke skal handle om kun å” høste fett fra ett eller flere steder”, men må settes i sammenheng med det å skape symmetri og figurtilpasning til begge berørte områder og til kroppen i sin helhet.

Et annet krav er at man må ha realistiske forventninger til å få middels store bryst. Med dagens erfaring er denne teknikken begrenset av at det ikke kan skapes for store bryst, slik man kan oppnå ved brystimplantat med silikon. Implantater vil derfor brukes ved brystforstørrelse hos de som ikke er kandidater for denne operasjonen.

Ved konsultasjonen vurderes dine ønsker og behov grundig med hensyn til helheten og området man skal ta fettet fra, slik at man som nevnt kombinerer to operasjoner samtidig, nemlig figurforming (fettsuging) og brystforstørring.

Hvordan utføres brystforstørrelse med eget fett

Ved brystforstørring med eget fettvev forberedes små tunneler under brystkjertelen, alternativt i brystmuskelen der fettet bygges i lag uten trykk. Fettet tas ut og behandles på en spesiell måte før det injiseres med en spesiell kanyle i brystområdet, såkalt Colemans teknikk eller som vi nylig har begynt med; en vibrasjonsteknikk med MicroAire maskin som skaper mer plass til fett i brystet og stimulerer tilheling som leder til bedre hold på fettet og dermed bedre resultat. Fettmengden som trengs til prosedyren, avhenger av det ønskede volumet i brystene. Ved en standard fettinjeksjon får man små arr på ca. 3 mm der kanylene settes inn.

Resorpsjon av fettet og langvarig resultat

Resultatet av denne type kirurgisk teknikk avhenger av resorpsjon av det injiserte fettet, altså i hvilken grad kroppen selv suger bort fettet. Vanligvis innlemmes (gror) fettet godt i det mottagende området. Man må regne med at kroppen absorberer opp til 40 % av fettmengden de første månedene, derfor fyller man litt mer enn det man trenger (overkorrigerer) for å kompensere for dette svinnet. Man har heller ingen garanti for at det hos noen blir absorbert mer enn 40 %.

Håndtering av fettet er avgjørende for at det skal gro fast. Det eksisterer flere motsigende teknikker for å behandle fettet som fjernes, slik at kun rent fett blir injisert. Fettet må behandles varsomt uten stor skade på fettcellene. En sentrifugeringsprosess der man med en enkel maskin separerer fettet anses å oppfylle disse kravene. Men her er siste ord ikke sagt. Vi bruker en lav grad av sentrifugering for å separere fettet, men beholder den intime fettvæsken som forsørger fettcellene med blant annet de naturlige tilvekstfaktorer og stamceller som vi synes gir et best mulig resultat.

Det er ikke uvanlig at det er behov for ny injeksjon, og ved resorpsjon på mer enn 40 % tilbys ny fettinjeksjon innenfor garantitiden; dette under forutsetning at det er tilstrekkelig fett til injeksjon for noe volumøkning eller i de tilfeller hvor asymmetri inntreffer. Hvis fettvevet ikke suges bort fra kroppen, slik at volumet ikke blir tilfredsstillende, forblir dette et naturlig og langvarig resultat.

Komplikasjoner

Av komplikasjoner er blødning og infeksjon uvanlig og krever i svært få tilfelle reoperasjon og/eller behandling av antibiotika. Asymmetri, fettcyster og små forkalkninger kan inntreffe, disse fjernes evt. etter behov. Bedøvelseskomplikasjoner, som f.eks. allergisk reaksjon på bedøvelsesmidler, er ekstremt sjeldne.

Det er framført mistanke om at det injiserte fettet kan ha en rolle i framkalling av brystkreft. Imidlertid er det ikke bevist at det injiserte fettet har en bidragende rolle i økning av brystkreft, eller om det kan medføre at det ved nye tilfeller av kreft skulle bli vanskeligere å oppdage både med hensyn til vanlig undersøkelse og mammografi/ultralyd. se rapporten fra USA og rapporten fra Frankrike

Fettinjeksjon i brystene skal ikke være til hindrer for oppdagelse av kreftsykdom ved senere MR eller ultralyd av brystene. Vi anbefaler å ta MR eller ultralyd/mammografi av brystene før brystforstørring og ved ettårskontrollen for å utelukke kreftsykdom. Henvisning får du av oss ved konsultasjon. Videre gjelder vanlige oppfølgingsrutiner.

Når man ikke anbefaler brystforstørrelse med eget fettvev

Kvinner med brystkreft i familien frarådes denne type operasjon. Kvinner som har forventning om et stort brystvolum og som mangler områder på kroppen med fettoverskudd, som ønskes korrigert, vil heller ikke bli anbefalt denne operasjon.

Det skal ikke være vanskelig å oppdage kreft etter fettransplantasjon da vi alltid henviser til ultralyd før operasjonen for å bekrefte utgangpunktet slik det blir lettere å oppdage kreft.

Forårsaker brystforstørring med eget fettvev brystkreft? Er det vanskelig å oppdage kreft etter fettransplantasjon til brystene?

Det er ikke dokumentert noe som viser at fettinjeksjoner til bryst er skadelig på noen måte og heller ikke at det fremkaller brystkreft. Denne metoden er til og med brukt på pasienter som er brystkreft-opererte for å bygge opp brystene med godt resultat. *

* Kaoutzanis C1, Xin M, Ballard TN, Welch KB, Momoh AO, Kozlow JH, Brown DL, Cederna PS, Wilkins EG. Autologous Fat Grafting After Breast Reconstruction in Postmastectomy Patients: Complications, Biopsy Rates, and Locoregional Cancer Recurrence Rates. Ann Plast Surg. 2016 Mar;76(3):270-5. doi: 10.1097/SAP.0000000000000561.

Det skal ikke være vanskelig å oppdage kreft etter fettransplantasjon da vi alltid henviser til ultralyd før operasjonen for å bekrefte utgangpunktet slik det blir lettere å oppdage kreft.

Henting og ev overnatting

Du må på forhånd avtale med en person om å hente deg på klinikken ca. 1 time etter avsluttet operasjonen, ettersom du selv ikke kan kjøre bil, ta kollektiv transport eller taxi alene. Du skal også ha noen hos deg samme dag og første natten.

Bor du langt fra klinikken, anbefaler vi at du overnatter i Oslo, enten hos familie/venner eller på hotell sammen med en pårørende.

Hoteller i nærhet av Oslo Plastikkirurgi;
Hotel Gabels Hus i Gabelsgate 16.
Frogner House Apartments, Bygdøy Allé 53.

Før operasjonen

Du må være frisk på operasjonsdagen. Er du i tvil om du skulle være forkjølet eller lignende, må du ta kontakt med oss. Operasjonen utføres ikke når man har influensa med feber, hoste eller annen infeksjon i kroppen. Før operasjonen får du resept på antibiotika, evt. smertestillende og Hibiscrub oppløsning 40 mg/ml som du får kjøpt på apoteket.

Dagen før operasjon og på operasjonsdagen skal du vaske deg med Hibiscrub oppløsning i dusjen over hele kroppen. Dette er en desinfiserende såpe som skal skylles av med vann, og huden tørkes med et rent håndkle. Ta på deg rene klær når du reiser hjemmefra. Ikke bruk parfyme og krem. Alt av smykker, piercing og neglelakk/falske negler må være fjernet senest dagen før operasjonen og settes ev tilbake 7 til 10 dager etter operasjonen.

For å få et best mulig resultat og for å unngå komplikasjoner, anbefales det at du har normalvekt, og ikke en altfor høy BMI. Røyker du, eller benytter nikotin som for eksempel snus eller elektroniske sigaretter, må du slutte minst 2 uker før operasjonen og 2 uker etter operasjonen. 

Du skal møte fastende til operasjonen. Det vil si at du ikke skal spise mat inkludert frukt eller drikke juice med fruktkjøtt eller melkeprodukter 6 timer før operasjonen. Du kan drikke vann, saft, juice uten fruktkjøtt eller kaffe/te uten melkeprodukter eller tygge tyggegummi/drops/halspastiller inntil 4 timer før operasjonen. Medikamenter som du eventuelt skal ta på operasjonsdagen kan svelges med 1 glass vann maks. 100 ml inntil 1 time før anestesistart.

Du må på forhånd avtale med en person om å hente deg på klinikken ca. 1 time etter avsluttet operasjonen, ettersom du selv ikke kan kjøre bil, ta kollektiv eller taxi alene.

Det er viktig at du ca. 14 dager før operasjonen slutter med medisiner som virker blodfortynnende, gjerne etter samråd med fastlegen din eller oss. For andre medisiner konferer med klinikken før operasjonen. Mye hvitløk og helsekostpreparater skal heller ikke inntas.

På operasjonsdagen

Du blir mottatt av vårt personale som ferdigstiller deg til operasjonen før kirurgen ser til deg. Før selve inngrepet vil kirurgen gå igjennom inngrepet, tegne opp det planlagte, samt svare deg på dine spørsmål du måtte ha. Anestesipersonell kommer også og hilser på deg og svarer på dine spørsmål.

Når operasjonen skal begynne vil operasjonssykepleier hente deg og vaske operasjonsområdet imens anestesipersonell gir deg beroligende middel i armen så du sover under operasjon. I tillegg setter kirurgen lokal bedøvelse i operasjonsområde for en langvarig smertestillende effekt i operasjonsområdet etter operasjonen, som i tillegg forminsker blødninger. Etter operasjonen blir du flyttet til oppvåkningsrommet der du har din egen seng. Du hviler så i 1-2 timer og får servert mat og rikelig med drikke i form av brødmat, yoghurt og saft (husk å informere om allergier). Evt smertestillende gis ved behov.

Kirurgen ser til deg før hjemreise/ hotelloppholdet og du blir avklart av anestesipersonell før du reiser hjem med en voksen ledsager. PVK som er festet til hånden blir fjernet før du drar.

Det må brukes bil eller drosje som transportmiddel etter operasjon, vi anbefaler ikke kollektivtransport eller å gå. Du trenger også en ledsager som henter deg.

Ved selve operasjonen

Selve inngrepet tar ca. 1-1 ½ timer, under dyp sedasjon. Man legger som regel snittet der det gamle arret ligger, dette for å ikke lage nye arr. Etter uttagelse av den gamle protesen, vil man bruke det samme hulrommet til å fylle på med pasientens eget fett. Det settes ofte dren i lommen, som fjernes vanligvis 1-2 dager etter operasjon.

Ammeevnen ødelegges normalt ikke av operasjonen, eller muligheten til mammografiundersøkelse. Brystforstørringen øker heller ikke forekomsten av brystkreft. (se mer under FAQ)

Etter operasjonen

Alle pasienter kommer til postoperativ kontroll dagen etter operasjon. Vi anbefaler deg ikke å reise med fly de første 48 timene etter operasjonen. Under denne tiden skal en kontrolltime anordnes i klinikken og du skal komme til kontroll på klinikken dagen etter operasjonen.

De første timene etter operasjonen kan du føle deg litt sliten, og av og til noe kvalm. Det er viktig at du tar smertestillende medisiner etter avtale og ved behov, og passer på å drikke rikelig det første døgnet. Man kan føle seg svimmel, og det er derfor lurt å bruke god tid når du skal reise deg, og påse at man støtter seg til noe. De første to døgnene skal du ha ro og ligge mest mulig stille, med overkroppen hevet. De neste fem dager kan du bevege deg forsiktig. Dersom du har en aktiv jobb, er det lurt å være hjemme. Etter operasjonen får du en spesial-bandasje som fjernes etter 3 dager, teipen beholdes på i 2 uker. Du skal bruke løs-BH i 6 uker etter at bandasjen er fjernet. Etter at teipen fjernes (etter 2 uker) kan du dusje området og sette på ny teip. Det anbefales at du teiper arrene med hudvennlig teip i minst 2 måneder. Hudvennlig kirurgisk teip som Micropore evt Steri-Strips kjøpes på apoteket, alternativt silikon teip skulle man reagere på vanlig kirurgisk teip.

Vi lukker såret med sting som løser seg opp av seg selv. Vi setter vanligvis ikke dren (rør), kun i svært få tilfeller legges det inn for å fjerne blod og væske fra sårområdet under brystet. Disse fjernes vanligvis på klinikken 1-2 dager etter operasjonen.

Det endelige resultatet kan først vurderes etter 3-6 måneder. Etterkontroller avtales med klinikken; dagen etter operasjon, etter 1-2 uker og 3-6 mnd. samt sluttkontroll etter et år. Du må selv ringe for å avtale kontrollene, alternativt avtale med klinikken på operasjonsdagen.

Blødninger og infeksjon er uvanlige og krever i svært få tilfeller reoperasjon og/eller antibiotikabehandling. Bedøvelseskomplikasjoner, som f.eks. allergisk reaksjon på bedøvelsesmidler, er ekstremt sjeldne.

Protese byte gir i prinsippet ikke grunnlag for sykemelding, men dersom du har et fysisk arbeid anbefaler vi at du tar høyde for dette de første dagene etter operasjon. 

Fysisk trening og hardt kroppslig arbeid skal man vente med i ca. 2 uker.

Hvis korreksjon er nødvendig grunnet komplikasjoner eller ikke tilfredsstillende resultat, gjøres dette kostnadsfritt innen et år, forutsatt at det foreligger medisinsk indikasjon og et klart forbedringspotensialet. Dette er vår garanti-periode.

Be om veiledning og råd

De beste rådene kan vi gi ansikt til ansikt. Vi vil veilede deg til den beste løsningen for deg.

Ansvarlig lege er Dr. Amin Kalaaji, overlege dr.med, spesialist i plastikkirurgi og klinikksjef ved Oslo Plastikkirurgi, og leder for Norsk forening for estetisk plastikkirurgi (NFEP) 2018-2020.

Dr. Kalaaji har mange verv og holder foredrag og opplæring verden rundt. Dette kommer alle våre pasienter til gode da han alltid er oppdatert på de nyeste og mest avanserte behandlinger og operasjonsteknikker. 

Pasientsikkerheten, høy kvalitet og individuell behandling veier alltid høyest hos oss på Oslo Plastikkirurgi. 

FAQ - Ofte stilte spørsmål

Oslo Plastikkirurgi svarer her på ofte stilte spørsmål, og vi håper med dette at du får god informasjon. Vi ønsker å være behjelpelig i prosessen før en operasjon. Skulle du ha flere spørsmål er det bare til å skrive eller ringe til oss.

Når man ønsker å bytte protesen med fett.

Noen ønsker å ta ut proteser da de føler at «protesene har gjort sitt, eller jeg er ferdig med dem

ALCL (en sjelden type av non-Hodgkin lymfom) og silikonsyke såkalt BII; Breast Implantat Illness,

Ved brystforstørring med eget fettvev forberedes små tunneler under brystkjertelen, alternativt i brystmuskelen der fettet bygges i lag uten trykk. Fettet tas ut og behandles på en spesiell måte før det injiseres med en spesiell kanyle i brystområdet.

Alle pasienter må gjennom en konsultasjon før operasjon. Konsultasjonen blir gjennomført av vår erfarne plastikkirurg som vil stille deg spørsmål rundt din medisinske status; tidligere eller aktuelle sykdommer, tidligere operasjoner, bruk av medikamenter og lignende. Deretter blir en undersøkelse gjennomført, og kirurgen vurderer en eventuell operasjon.

Er du egnet for inngrep får du informasjon om selve operasjonen, forholdsregler for tiden før og etter inngrepet, og du vil få svar på dine spørsmål.

For pasienter med lang reisevei tilbyr vi konsultasjon via telefon og/eller videokonsultasjon. Vi sender da i forkant et helseopplysningskjema som skal fylles ut og returneres til oss før konsultasjonen. Du sender også noen bilder til oss.

Skulle det blir aktuelt med en operasjon vi kirurgen gjennomføre en grundig vurdering dagen før den planlagte operasjonen.

Du må være frisk på operasjonsdagen. Er du i tvil om du skulle være forkjølet eller lignende, må du ta kontakt med oss. Operasjonen utføres ikke når man har influensa og/eller feber eller hoste eller annen infeksjon. Før operasjonen får du resept på antibiotika, evt. smertestillende og Hibiscrub oppløsning 40 mg/ml som du får kjøpt på apoteket.

I Norge er det ikke lov til å vise før- og etterbilder fra kosmetiske inngrep ved markedsføring eller på klinikkens nettsider. Vi kan imidlertid vise flotte bilder fra tidligere pasienter når du kommer på konsultasjon hos kirurgen. Dette kan være til stor hjelp når vi diskuterer brystenes størrelse, og det kan gjøre det lettere for deg å forestille deg et forventet resultat.

Vi kan også tilby forundersøkelse med 3D bildesystem. Da tar vi bilder av kroppen din og kan ved hjelp av bildesimulering vise deg et mulig forventet resultat.

Hvis korreksjon er nødvendig pga komplikasjoner eller ikke tilfredsstillende resultat, gjøres dette kostnadsfritt innen et år, forutsatt at det foreligger medisinsk indikasjon og et klart forbedringspotensialet. Dette er vår ettårs garantiavtale.

Vedlegg:

1 – IPRAS Journal, Issue 8, 2012

2 – Kirurgen tidsskrift 2016, (25. Januar 2016)