OSLO PLASTIKKIRURGI DELTOK SOM GJESTEFORELESER OG FACULTY MEDLEM PÅ BAAPS

Han holdt følgende forelesninger

1. Pasientvalg, vurdering og samtykke.

Han foreleste om hvordan man etter grundig vurdering av pasientene fant de som vil egne seg godt til fettransplantasjon og de som ble anbefalt andre alternativer.

Han fortalte også om klinikkens rutiner når pasienten har bestemt for å gjennomgå en operasjon. De får nøye informasjon om inngrepet og tiden etterpå, både skriftlig og muntlig. De signerer så en kontrakt på operasjonstiden sin hvorpå det legges særlig vekt på avbestillingsmuligheten innenfor et gitt tidsrom. Når pasienten møter operasjonsdagen må alle signere en samtykkeerklæring. Hovedhensikten ved denne blanketten er å sikre at alle pasientene har fått god informasjon om inngrepet de skal gjennomgå, er kjent med risiko for komplikasjoner samt hvilke plikter og rettigheter de har i denne forbindelse.

2. Rumpeforstørring med eget fett (BBL)

Han gjennomgikk historikken bak rumpeforstørring med eget fett og tok for seg de internasjonale rapporterte komplikasjonene som har oppstått etter slike inngrep. Han fortalte om sin lange erfaring med dette inngrepet. Han redegjorde for viktigheten av en grundig pasientsikkerhets vurdering før et slikt inngrep og hans egne erfaringer med alle inngrepene han har foretatt hva gjelder rumpeforstørring med eget fett.

Dr. Kalaaji Hedersgjest i Belgrad

Dr. Kalaaji ble invitert som foredragsholder på det serbiske internasjonale plastikk- og estetisk kirurgi-møtet i oktober 2023. Her holdt han en vellykket presentasjon om «Mommy

Les mer »