Dr. Kalaaji, overlege ved Oslo Plastikkirurgi deltok på The Aesthetic Meeting 2018 26.04-01.15 i New York.

Som aktivt medlem i ASAPS (American Society of Aesthetic Plastic Surgery) deltok han i det faglige som foreleser (faculty) og i administrative diskusjoner hvor man drøftet de nyeste teknikkene innen kosmetisk og estetisk kirurgi. Det ble knyttet nye forbindelser og utvekslet erfaringer med verdens mest anerkjente plastikkirurger. Dette vil komme våre pasienter til gode da vi alltid vil bestrebe oss på å kunne tilby den beste behandlingen av ypperste kvalitet. 


Han holdt også kurs om Mommy makeover og andre kombinerte inngrep der man opererer flere områder i samme seanse, om utfordringene ved slike operasjoner og pasientsikkerhet. En tendens som øker i etterspørsel.
Stadig flere kvinner som har gjennomgått et eller flere svangerskap etterspør Mommy makeover. Kroppen har endret seg etter svangerskapene og de ønsker å rette på dette. Mommy makover er et kombinasjonsinngrep som gjøres i en seanse, for eksempel brystplastikk, bukplastikk og fettsuging. Ikke alle vil være gode kandidater til slike inngrep. Pasienten må først vurderes nøye før en eventuell operasjon kan bli foretatt