RESULTATET OM BRYSTFORSTØRRING MED IMPLANTATER ER PUBLISERT

Oslo Plastikkirurgi har i mars 2012 publisert en artikkel om livskvalitet for kvinner som ble operert med brystimplantater i tidskriftet "Kirurgen". Vi er meget stolte av at vår erfaring nå kommer ut til fagfolk og publikum for å forhåpentligvis…

ISPRES, ROMA 9-11. MARS 2012

Klinikk overlege dr. Kalaaji har deltatt på ISPRES, Congress of the International Society of Plastic Regenerative Surgery holdt i Roma fra 9. til 11. mars 2012. Kongressen viste stor interesse for den enorme utviklingen innenfor fettinjeksjoner…

FETT-TRANSPLANTASJON/FETTINJEKSJON TILLATT I FRANKRIKE

La SOFCPRE réunie en Congrès National le mercredi 24 novembre 2011 a abordé le problème des transferts de graisse au niveau du sein. PREAMBULE La technique de transfert graisseux au niveau du sein, est actuellement une technique reconnue…

PIP PROTESER

Informasjon fra Allergan om PIP proteser All Allergan implants are manufactured at our state-of-the-art facility using silicone and saline that is approved for use in medical devices and are designed to meet all relevant national and international…

INTERNATIONAL SOCIETY OF PLASTIC REGENERATIVE SURGERY

Den ny utdannede forening har for målsetting å stimulere og utvikle klinisk erfaring og klinisk forskning innenfor fremst fett transplantasjon. Foreningen holder sitt første internasjonale faglige møte i Roma i Mars 2012! Vi har utført…

Botoxbehandling ved svetting (hyperhidrose)

Det er nå mulig å få behandling for ekstrem svetting i armhulen og i hendene uten kirurgisk inngrep. Spesielt for de som ikke ønsker arr eller som svetter i hendene er dette et godt alternativ. Behandlingen gjøres poliklinisk. For å avgjøre…

NYTT OM FETTRANSPLANTASJON

Dear friends, It gives me great pleasure in welcoming you to ISPRES: the newly founded Society (International Society of Plastic Regenerative Surgery) which will function within the IPRAS structure. I had the privilege to be chosen as its…

Oslo Plastikkirurgi presenterer sine resultater i Boston

Amin Kalaaji, Cecelie Bjertness, Cathrine Nordahl and Kjell Olafsen, Oslo Plastic Surgery Clinic, Oslo, Norway Goals/Purpose: Results from surgical interventions are traditionally based on morbidity and mortality. However, quality of…

OSLO PLASTIKKIRURGI STØTTER UTDANNING AV SYKEPLEIER I MALAWI

MedHum er en humanitær innsamlingsaksjon som arrangeres av Norsk medisinstudentforening (Nmf) som er en del av Den norske legeforening. (Dnlf) MedHum 2010 kjemper for sykepleierutdanning i Malawi, et land i akutt helsekrise. For liten kapasitet…

FETTSUGING/LIPOSKULPTUR

På slutten av 70-tallet begynte to forskere: Illouz og Fournier fra Frankrike å videreutvikle fettsugingsteknikken med å bruke både vakuum og kanyle i prosessen. Dette førte til et gjennombrudd for den moderne plastikkirurgien, og ble…