Dr. A. Kalaaji

Ansvarlig lege er Dr. Amin Kalaaji, overlege dr.med, spesialist i plastikkirurgi og klinikksjef ved Oslo Plastikkirurgi, og leder for Norsk forening for estetisk plastikkirurgi (NFEP) 2018-2020.
Dr. Kalaaji har etablert Oslo plastikkirurgi klinikk i Frogner bydel, sentralt i Oslo 2002. I 2022 har klinikken feiret 20 årsjubileum.
Dr Kalaaji deltar på mange verv og holder foredrag og opplæring verden rundt. Dette kommer alle våre pasienter til gode da han alltid er oppdatert på de nyeste og mest avanserte behandlinger og operasjonsteknikker. Pasientsikkerheten, høy kvalitet og individuell behandling veier alltid høyest hos oss på Oslo Plastikkirurgi.

Dr. Kalaaji er utdannet innen plastikkirurgi i Frankrike (Paris) og Sverige, med doktorgrad i plastikkirurgi fra Sverige, innen bentransplantasjon til leppe-gane spalting. Han var tidligere overlege ved plastikkirurgisk avdeling ved Telemark Sentralsykehus, og seksjonsoverlege og fungerende avdelingsleder ved plastikkirurgisk avdeling Ullevål, Oslo Universitetssykehus. Nå arbeider han ved Oslo Plastikkirurgi i Oslo og har hatt klinikkansvar der i over 20 år.

De siste årene har hans fokus vært på estetiske prosedyrer inkludert brystkirurgi, fettransplantasjon til alle deler av kropper særlig ansiktet, øye, hake, bryst, BBL rumpeforstørring med eget fett og intimkirurgi. I tillegg utføres korreksjon av inverterte brystvorter (hvor han har utviklet en helt spesiell teknikk som bevarer ammefunksjonen), neseplastikk og de vanlig ansikt operasjoner som ansiktsløft, øyelokksplastikk og øreplastikk. Han har også forsket på livskvaliteten til pasienter som har gjennomgått brystoperasjoner som bryst implantat, brystløft med implantat, intimkirurgi og neseplastikk.

Dr. Kalaaji har publisert flere vitenskapelige artikler og har holdt over 400 presentasjoner og kurs om plastisk og estetisk kirurgi i Norden, Europa og verden over.
Blant annet ved ASAPS, ISAPS, ISPRES, IMCAS, og ved mange nasjonale og internasjonale estetiske kirurgiske møter og deltar som Faculty i globale estetiske kurs for ”International Society for Aesthetic Plastic Surgery” (ISAPS), i ASAPS (The American Society for Aesthetic Plastic Surgery) ved en kongress i Boston i 2011, som omhandler livskvalitet hos kvinner med brystimplantat og i New York 2018 med kurs innen Mommy Makeover innom estetisk kirurgi og andre utbredte kombinerte operasjoner, og viktigheten av å velge kombinasjoner. Mange arbeider er publisert i det norske tidsskriftet “Kirurgen” i april 2012 og i det prestisjefylte Aesthetic Surgery Journal og PRS (Plastic and Reconstructive Surgery) fra 2013 til nå.

Videre har han holdt forelesninger, samt vært gjesteforeleser i blant annet London, Manchester, Berlin, Roma, Paris, Marseille, Tours (Frankrike), Helsingfors, Linköping, Stockholm, Göteborg, Karlstad, Uppsala, Tromsø, Lofoten, Oslo, København, Marrakech, Tunis, Aleppo, St. Petersburg, Cape Town, Rio de Janeiro, Miami, Kairo, Beirut, Kota Bharu (Malaysia), Dubrovnik, Coventry, Beograd, Sarajevo og Kiev, om blant annet brystforstørrelse med fettransplantasjon, rumpeforstørring med eget fett, klinikkens egen operasjonsmetode hva gjelder inverterte brystvorter som bevarer ammefunksjon, neseplastikk, intimkirurgi, og brystløft med implantat ved internasjonale konferanser av høy kvalitet.

Dr. Kalaaji sitter for øyeblikket i redaksjonens styre i Journal of Plastic surgery and Hand Surgery, og i den prestisjefulle Aesthetic Surgery Journal i tillegg til the Acta Chirurgiae Plasticae Editorial board.

Dr. Kalaaji er aktivt medlem av den internasjonale organisasjonen International Society for Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS) og var medlem av medlemskomiteen i samme organisasjon. ISAPS er en ledende organisasjon for eksperter i kosmetisk plastisk kirurgi.
Han har også vært aktivt medlem i American Society for Aesthetic Plastic Surgery (ASAPS) siden 2007, og har siden vært deltakende ved dette prestisjefylte årsmøte i USA.
Dr. Kalaaji sitter som medlem av den internasjonale komiteen av American Society for Aesthetic Plastic Surgery (ASAPS) fra 2009-2023.

“Den tid og engasjement som tilbys av dr. Kalaaji til foreningen er virkelig verdsatt av medlemmene og av styret i American Society of Aesthetic Plastic Surgery (ASAPS)” ble uttalt av presidenten i ASAPS, Dr. Jack Fisher, MD. 2017.

Dr. Kalaaji er også inkludert i internasjonale og utdannings-/programkomiteer i American Society for Aesthetic Plastic Surgery (ASAPS).
I oktober 2015 og 2017, 2019, 2021 satt Dr. Kalaaji som formann i Norwegian American Aesthetic Meeting (NAAM 1,2,3,4) i Oslo. Link: www.naam.no

Dr. Kalaaji var styreleder i Norsk Forening for Estetisk Plastikkirurgi (NEFP) 2018-2020, før dette var han styremedlem i Norsk Plastikkirurgisk Forening fra 1999-2001 og ble valgt inn som styremedlem i Norsk Forening for Estetisk Plastikkirurgi (NFEP) 2014-2018. I tillegg er dr. Kalaaji aktivt medlem i den Nordisk Plastikkirurgiske Forening, og International Society of Plastic Regenerative Surgery.

I juli 2017 og 2021 ble Dr. Kalaaji valgt som Nasjonal Sekretær for ISAPS i Norge for en periode på 8 år, og i oktober 2018 ble Dr. Kalaaji enstemmig valgt til styret i International Society of Plastic Regenerative Surgery (ISPRES) 2018-2020 og er fungerende styreformann av medlemskomitéen i ISPRES (2020-2022)

Dr. Kalaaji ble nylig i juni 2022 valgt som assisterende leder for nasjonale sekretærer for alle ISAPS nasjonale sekretærer, 2022-2024.

Han har nettopp utgitt som sjefredaktør en bok i to bind: Plastisk og estetisk regenerativ kirurgi og fettransplantasjon. Klinisk anvendelse og operasjonsteknikker. Denne boken – med sine 117 kapitler, omtrent 2000 sider, 1625 utdanningsfigurer og 131 videoklipp – representerer stolt kunnskapen og ekspertisen til 242 forfattere, inkludert 72 kvinnelige kolleger, fra 31 land og 5 kontinenter.

Disse engasjementene og vervene dr. Kalaaji deltar på, gjør at vi alltid er oppdaterte innen de nyeste behandlinger, pasientsikkerhet og operasjonsteknikker.

Dr. Amin Kalaaji

Dr. Amin Kalaaji, Overlege, dr med, spesialist i plastikkirurgi

– Han har nettopp utgitt som sjefredaktør en bok i to bind: Plastisk og estetisk regenerativ kirurgi og fettransplantasjon. Klinisk anvendelse og operasjonsteknikker. Denne boken – med sine 117 kapitler, omtrent 2000 sider, 1625 utdanningsfigurer og 131 videoklipp – representerer stolt kunnskapen og ekspertisen til 242 forfattere, inkludert 72 kvinnelige kolleger, fra 31 land og 5 kontinenter.
– Leder for Norsk forening for estetisk plastikkirurgi (NFEP), 2018-2020
– Styremedlem Norsk Forening for Estetisk Plastikkirurgi 2014-2018. (NFEP)

– Styremedlem Norsk Plastikkirurgisk Forening 1999-2001

-Aktivt medlem av ASAPS (American Society of Aesthetic Plastic Surgery)
-Aktivt medlem av ISAPS (International Society of Aesthetic Plastic Surgery)
– Aktivt medlem I Den norske legeforening
– Aktivt medlem av Svensk Plastikkirurgisk Forening (SPKF)
– Aktivt medlem av Nordisk Plastikkirurgisk Forening)

– Medlem av International Committee of ASAPS (2009–2013, 2013–2016, 2016–2019, 2020–23)
– Medlem av International Society of Plastic Regenerative Surgery (ISPRES)
– Medlem av utdannings- og programkomiteen i ASAPS (2014-2017)
-Redaksjonsmedlem for Aesthetic Surgery Journal, Journal of Plastic Surgery and Hand Surgery og Acta Chirurgiae Plasticae.
-Formann for organisasjonskomiteen for 1., 2. og 3. Norwegian American Aesthetic Meeting (NAAM 1, NAAM2, NAAM3, NAAM4) oktober 2015, 2017, 2019, 2021) Oslo, Norge
– Leder for 1. norske ISAPS-symposium oktober 2021, Oslo, Norge
-ISAPS nasjonalsekretær Norge (2017-2021) (2021-2025)
– Styremedlem (BOD) i ISPRES 2018-2020
-Medlemskomitémedlem i ISAPS (International Society of Aesthetic Plastic Surgery) 2018-2020
-Formann for medlemskomiteen til ISPRES 2020-2022
– Medlem av sikkerhetskomiteen til ISAPS (International Society of Aesthetic Plastic Surgery) 2020-2022
– Ansvarlig redaktør: Norsk Selskap for Estetisk Plastisk Kirurgis historie. Bok utgitt 2021.
-Medlem av markedskomiteen og European Breast Registry Group (EBR) i EASAPS (European Associations of Aesthetic Plastic Surgery), 2022-
Dr. Kalaaji ble nylig i juni 2022 valgt som assisterende leder for nasjonale sekretærer for hela ISAPS, 2022-2024.

Be om veiledning og råd

De beste rådene kan vi gi ansikt til ansikt. Vi vil veilede deg til den beste løsningen for deg.