Klinikkens overlege dr. Kalaaji deltok på 6th ISPRES (The International Society of Plastic and Regenerative Surgery) og på 3rd Emirates Plastic Surgery Congress & 2017 Congress i Dubai

Klinikkens overlege dr. Kalaaji deltok på 6th ISPRES (The International Society of Plastic and Regenerative Surgery) og på 3rd Emirates Plastic Surgery Congress & 2017 Congress i Dubai fra 17.11-19.11.17.

Han deltok som gjesteforeleser og moderator.

Han holdt følgende foredrag:

1. Brystforstørring med eget fett (fettransplantasjon) hvilket dr. Kalaaji har årelang erfaring med og sammenliknet de ulike teknikkene han har utviklet gjennom årenes løp. Han sammenliknet 122 tilfeller som har gjennomført dette inngrepet ved Oslo Plastikkirurgi.

Stadig flere etterspør denne typen brystforstørring istedenfor innsetting av implantater for å forbedre formen og volumet. Mange velger også å fjerne de gamle protesene grunnet kraftig kapseldannelse og heller sette inn eget fett da dette føles mer naturlig for pasienten.

Noen pasienter som har innlagte implanter vil beholde disse, men ønsker mer fylde. De kan ha god nytte av en fettransplantasjon i tillegg.

Vi bruker da en såkalt hybridbehandling, det vil si en kombinasjon av implantater og eget fett

Fordelen md dette er å fylle spesifikke områder enten øverst, nederst, i kløften eller å forsterke projeksjon i brystene.

2. Rumpeforstørring med eget fett: En internasjonal gjennomgang og presentasjon av klinikkens egne erfaringer etter å ha utført 67 tilfeller av rumpeforstørring med eget fett ved Oslo Plastikkirurgi.

Overlegen redegjorde for pasientsikkerhets aspektene, noe som foretas grundig ved klinikken og som da gir minimale komplikasjoner.

3. Korreksjon av inverterte brystvorter hvor han sammenliknet 4 forskjellige operasjonsløsninger.

Han har over 13 års erfaring med slike operasjoner og har utført dette i 129 brystvorter. Han redegjorde for teknikken som gjør at man beholder ammeevnen etter et slikt inngrep.

Dr. Kalaaji Hedersgjest i Belgrad

Dr. Kalaaji ble invitert som foredragsholder på det serbiske internasjonale plastikk- og estetisk kirurgi-møtet i oktober 2023. Her holdt han en vellykket presentasjon om «Mommy

Les mer »