2nd Norwegian-American Aesthetic Surgery Meeting (NAAM2)

Den internasjonale plastikkirurgkonferansen gikk av stabelen 27. og 28. oktober 2017 i Oslo, og Oslo Plastikkirurgis overlege Dr. Kalaaji var formann, moderator og deltok som faculty holdt 4 innlegg.

Han holdt 4 forelesninger om:

1. Nose-Q applikasjon ved neseplastikk. Der man har målt livskvalitet og estetisk resultat etter neseoperasjoner, med mål om at dette skal bli bedre når man vet hvordan pasientene opplever resultatet.

2. De nyeste indikasjonene ved brystforstørring med eget fett, som for eksempel bytte av proteser for de som ikke lenger ønsker disse eller har kraftig kapseldannelse og ømhet. I tillegg indikasjoner til  å kombinere både implantat og fett, såkalt hybrid argumentasjon. Dette er noe som kan være bra for de som ikke ønsker større implantat, men en blanding av implantat og eget vev, som fett. Dette kan gjøres samtidig i samme inngrep, eller som tillegg til eksisterende implantat.

3. De nyeste teknikkene ved korreksjon av inverterte brystvorter. Der foreleste Dr. Kalaaji om klinikkens nye teknikk med å korrigere inverterte brystvorter ved og beholde ammefunksjonen og få et forbedret estetisk utseende (inklusiv følelse). Teknikken er utført på 130 brystvorter og har gitt lovende resultater.

4. Pasienters livskvalitet etter å ha gjennomgått intimkirurgi. Der foreleste Dr. Kalaaji om klinikkens resultat etter 175 operasjoner av typen intimkirurgi. Der forklarte pasientene anonymt om deres opplevelse, om årsaken til at de fikk utført operasjonen og med hvilket resultat. Mer informasjon om dette ved senere nyheter.

Dette er nå andre gang konferansen holdes, og Dr. Kalaaji er blant grunnleggerne og pådriverne for konferansen. 

Konferansen hadde over 160 deltakere fra hele verden, fra mer enn 26 land og mange av foreleserne anses som de beste på sitt felt. 

Se linken hvis du ønsker å lese mer om konferansen og om de ulike forelesningene: 
https://osloaestheticmeeting.hostmotet.no

Dr. Kalaaji Hedersgjest i Belgrad

Dr. Kalaaji ble invitert som foredragsholder på det serbiske internasjonale plastikk- og estetisk kirurgi-møtet i oktober 2023. Her holdt han en vellykket presentasjon om «Mommy

Les mer »