Linker

Den Norske Legeforening – www.legeforeningen.no

The American Society for Aesthetic Plastic Surgery (ASAPS) – www.surgery.org

Liste av alle godkjente plastikkirurger i Norge – www.legeforeningen.no/id/1742.0

The American Society of Plastic Surgeons – www.plasticsurgery.org

Svensk Plastikkirurgisk förening – www.svenskplastikkirurgiskforening.se

International Society of Plastic and Aesthetic Surgery – www.isaps.org

International Confederation for Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery – www.ipras.org

Informasjon om hvem som har tillatelse til å utøve kosmetisk kirurgi i Norge. – www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20001221-1387.html

Les mer om prosedyrer av ulike operasasjoner – www.surgery.org/consumers/procedures

Norsk Forening for Estetisk Plastikkirurgi (NFEP) – www.nfep.no