Klinikkens overlege dr. Kalaaji deltok som gjesteforeleser på ISAPS Saudi Plastic Surgery symposium 14.04-16.04 2018 i Riyadh, Saudi Arabia

Han holdt følgende forelesninger:

1. Livskvalitet etter neseplastikk.

Han framla resultatet av sin egen forskning basert på en anonym spørreundersøkelse foretatt på 210 pasienter som har gjennomgått neseplastikk. Undersøkelsen gikk blant annet ut på pasientens opplevelse av livskvaliteten før og etter en slik operasjon.

2. Brystforstørring med eget fett

Han foreleste om sine erfaringer med brystforstørring med eget fett der han sammenliknet de ulike prosedyrene med for- og ulemper. Han har selv foretatt 150 operasjoner hva gjelder fettransplantasjon til bryst.

Mange pasienter ønsker kun litt mer fylde og vil ikke ha innsatt brystimplantater. Fettransplantasjon til bryst føles mer naturlig for mange og er en god erstatning til brystimplantater så sant man ikke ønsker en stor volumøkning.