English Norwegian Swedish

Priser

  • Prisene som er gitt i henhold til gjeldende prisliste er veiledende.
  • Endelig pris på enhver behandling vil man få ved konsultasjonen. Denne pris vil inkludere konsultasjon, operasjon, etterkontroller, samt nødvendig body i behandlinger hvor dette benyttes.
  • Konsultasjonen koster, kr. 400.- og betales på konsultasjonsdagen. Konsultasjonskostnaden vil bli trukket fra ved en eventuell operasjon/behandling.
  • Operasjonen/behandlingen betales på operasjonsdagen, ved bruk av bankterminal eller ved forevisning av kvittering for innbetalt beløp på klinikkens bankkonto. Vi tar imot Aksept kort, Master kort og Visa kort.
  • Vi har ingen finansieringsordning.
  • Vår garanti: God oppfølging, med de nødvendige etterkontroller. Hvis det inntil ett år etter operasjonen foreligger en medisinsk indikasjon ved et utilfredsstillende resultat, kan en ny operasjon/korreksjon kunne påregnes kostnadsfritt.
  • Hvis det ved figurforming ønskes foretatt inngrep på andre områder samtidig, gir vi 50 % prisavslag på det andre og eventuelt tredje området.
  • Ved behandlinger hvor det ønskes foretatt flere inngrep samtidig, og dette er medisinsk forsvarlig, kan inntil 15 % reduksjon på samlet sum påregnes.
  • For de som bor langt unna Oslo og ønsker tilbud om overnatting, kan vi tilby hotellovernatting til gunstige priser.
  • Ved brystforforstørring med eget fettvev er fettfjerning av sted hvor fett tas fra inkludert i prisen.

Operasjonen betales på operasjonsdagen enten ved bruk av vår bankterminal eller ved forevisning av kvittering for innbetalt beløp. 

Vi tar imot Aksept kort, Master kort og Visa kort.

Det tas forbehold om prisendringer.

Disclaimer: Resultatet etter en plastisk operasjon er individuelt og variere fra pasient til pasient. Bildene på denne siden er kun eksempler - og er ingen form for garanti for resultat etter en behandling.
Publisert med Visto CMS