AESTHETIC SOCIETY NEWS, WINTER 2018

Dr. Amin Kalaaji, overlege ved Oslo Plastikkirurgi publiserer en artikkel i «Aesthetic Society News» om det 2. Norwegian-American Aesthetic Meeting. I artikkelen uttaler han at møtet var en stor suksess og takker han alle deltakere og foredragsholdere som deltok på møtet ble holdt i Oslo 27-28 oktober 2017. Oslo Plastikkirurgi’s overlege Dr. Kalaaji er en av pådriveren til oppstarten av det årlige norsk-amerikanske møtet.

Det ble holdt 73 foredrag om ulike typer kosmetiske inngrep representert av delegater fra 30 forskjellige land. 

Dr. Kalaaji Hedersgjest i Belgrad

Dr. Kalaaji ble invitert som foredragsholder på det serbiske internasjonale plastikk- og estetisk kirurgi-møtet i oktober 2023. Her holdt han en vellykket presentasjon om «Mommy

Les mer »