.se

AESTHETIC SOCIETY NEWS, WINTER 2018

Dr. Amin Kalaaji, overlege ved Oslo Plastikkirurgi publiserer en artikkel i «Aesthetic Society News» om det 2. Norwegian-American Aesthetic Meeting. I artikkelen uttaler han at møtet var en stor suksess og takker han alle deltakere og foredragsholdere som deltok på møtet ble holdt i Oslo 27-28 oktober 2017. Oslo Plastikkirurgi’s overlege Dr. Kalaaji er en av pådriveren til oppstarten av det årlige norsk-amerikanske møtet.

Det ble holdt 73 foredrag om ulike typer kosmetiske inngrep representert av delegater fra 30 forskjellige land. 

NAAM Oslo – Oktober 2023

Gratulerer med det vellykkede NAAM5 ISAPS2 møte i Oslo oktober 2023, det 2. Norges ISAPS-symposium og det 5. Norwegian American Aesthetic Surgery Meeting, ledet av

Les mer »

BELGRAD INVITASJON l OKTOBER 2023

Dr. Kalaaji var invitert til serbisk internasjonalt estetisk Plastikkirurgi møte i oktober 2023, som inviterte forelesere faculty, han holdt forelesning om Mommy Makeover og kombinerende behandlinger, fikk

Les mer »