Oslo Plastikkirurgis overlege dr. Kalaaji deltok som både gjesteforeleser og faculty medlem på 31th SOFCEP Congress i Lyon (frank forening for estetisk kirurgi), Frankrike 01.-02.06.18

Han foreleste i følgende emner:

1. Hvordan starte opp sin egen plastikkirurgiske praksis.

Dr. Kalaaji fortalte om sine egne erfaringer etter å ha drevet sin plastikkirurgiske klinikk i 16 år; om oppstarten og frem til nå. Han forleste om hvor viktig det er å ha etiske regler for å ivareta pasienten og ikke skape et behov.

Dr. Kalaaji fortalte også om viktigheten i å ha god oppfølging av pasientene i etterkant. Oslo Plastikkirurgi har alltid kontroll dagen etter operasjonen og deretter jevnlige kontroller i et år etter.

Oslo Plastikkirurgi har også et års garanti på alle operasjoner slik at hvis korreksjon er nødvendig pga komplikasjoner eller et ikke tilfredsstillende resultat gjøres dette kostnadsfritt innen den et år lange garantiperioden, forutsatt at det foreligger medisinsk indikasjon og et klart forbedrings potensiale.

Dr. Kalaaji gjennomgikk Oslo Plastikkirurgis egne studier/forskning der man har undersøkt livskvaliteten til pasienter som har gjennomgått operasjoner som for eksempel innsetting av brystimplantater, brystløft med og uten implantater, intimkirurgi, neseplastikk, korrigering av inverterte brystvorter og brystforstørring med eget fett.

Dr. Kalaaji oppfordret andre plastikkirurger til å drive egen forskning da dette gir en bedre forståelse for hva pasientene føler etter en operasjon.

Forelesningen ble meget godt mottatt og førte til konstruktive diskusjoner i etterkant.

2. Rumpeforstørring med eget fett (BBL)

Dr. Kalaaji gjennomgikk historikken bak rumpeforstørring med eget fett (BBL) og tok for seg de internasjonale rapporterte komplikasjonene som har oppstått etter slike inngrep. Da særlige de alvorlige komplikasjonene som kan oppstå hvis inngrepet ikke gjøres på riktig måte. Han fortalte om Oslo Plastikkirurgis lange erfaring med BBL.

Noen utvikler asymmetrisk form og/eller volum på rumpen. Den kan være flat eller uproporsjonel i forhold til figuren og det kan være vanskelig å finne klær som passer eller sitter pent. Andre utvikler asymmetri på sidene og setet som kan være estetisk eller praktisk skjemmende. Har man fettoverskudd i nærliggende områder som midje, mage, eller utsiden/innsiden av lår kan dette gjøre at det ser mer uproporsjonelt ut i forhold til rumpen Det er derfor optimalt å fjerne fett fra nærliggende områder med uønsket fett for deretter å sette det i rumpen (BBL).

Etterspørselen etter rumpeforstørring med eget fett eller BBL som det oftest kalles (Brazilian Butt Lift) har eksplodert de siste årene. Det har blitt mye omtalt i media, blitt mer allment akseptert og teknikken har utviklet seg.

Det er viktig å forklare for pasienter som har urealistiske forventninger til en BBL og har et ønske om en ”ballongrumpe” at dette er nærmest umulig å oppnå samt at det ikke er risikofritt. Derfor må alle pasienter vurderes nøye for å se om de er gode kandidater til denne type kirurgi.

Målet er å oppnå god fylde med fin symmetri til resten av kroppen.

Dr. Kalaaji redegjorde for viktigheten av en grundig pasientsikkerhets vurdering før etslikt inngrep og hans egne erfaringer med alle inngrepene han har foretatt hva gjelder BBL, rumpeforstørring med eget fett.

Før en kan gjennomgå en BBL må man tenke nøye gjennom hvilke områder en ønsker fettet skal hentes fra. Fettet kan hentes fra forskjellige steder på kroppen og i samråd med kirurgen bestemmer man områdene som er best egnet til å hente fett til BBL inngrepet.

Fettransplantasjon til rumpe (BBL) kan oppfattes som en vinn-vinn situasjon av mange da man også får fjernet fett fra uønskede steder til innsettelse i rumpen.

Fettmengden som trengs for prosedyren avhenger av det ønskede og oppnåelige volumet i rumpen. Ved en standard fettinjeksjon får man små arr på ca 2 mm der kanylene settes inn

Resultatet av denne type kirurgiske teknikk avhenger av resorpsjon av det injiserte fettet, altså i hvilken grad kroppen selv suger bort fettet. Vanligvis integreres (gror) fettet godt i det mottakende området. Man må regne med at kroppen absorberer opp til 30-40{54b116087a6f74e83971d02c04db3cc13141fd9ff760a1e389c9721123fe5531} av fettmengden de første månedene, derfor fyller man litt mer enn det man trenger (overkorrigerer) for å kompensere dette svinnet. Man har heller ingen garanti for at det hos noen blir absorbert mer enn 40 {54b116087a6f74e83971d02c04db3cc13141fd9ff760a1e389c9721123fe5531}.

Håndtering av fettet er avgjørende for at det skal gro fast. Det eksisterer flere motsigende teknikker for å behandle fettet som fjernes, slik at kun rent fett blir injisert. Fettet må behandles varsomt uten stor skade på fettcellene. En sentrifugeringsprosess der man med en enkel maskin separerer fettet anses å oppfylle disse kravene. Men her er siste ord ikke sagt. Oslo Plastikkirurgi bruker en lav grad av sentrifugering for å separere fettet, men beholder den intime fettvæsken som forsørger fettcellene med blant annet de naturlige tilvekstfaktorer og stamceller som vi synes gir et optimalt resultat til BBL.

Det er ikke uvanlig at det er behov for ny injeksjon, og ved resorpsjon på mer enn 40 {54b116087a6f74e83971d02c04db3cc13141fd9ff760a1e389c9721123fe5531} tilbys ny fettinjeksjon innen garantitiden; dette under forutsetning at det er tilstrekkelig fett til injeksjon for noe volumøkning eller i tilfelle at asymmetri inntreffer. Hvis fettvevet ikke suges bort fra kroppen, slik at volumet ikke blir tilfredsstillende, forblir dette et naturlig og langvarig resultat.

Dr. Kalaaji Hedersgjest i Belgrad

Dr. Kalaaji ble invitert som foredragsholder på det serbiske internasjonale plastikk- og estetisk kirurgi-møtet i oktober 2023. Her holdt han en vellykket presentasjon om «Mommy

Les mer »