OSLO PLASTIKKIRURGIS OVERLEGE DR. KALAAJI DELTOK PÅ SFEP’S 10TH SCANDINAVIAN AESTHETIC SURGERY MEETING I MALMÖ, SEPTEMBER 21-23, 2018

1. Hvordan starte opp sin egen plastikkirurgiske praksis.

Dr. Kalaaji fortalte om sine egne erfaringer etter å ha drevet sin plastikkirurgiske klinikk i 16 år; om oppstarten og frem til nå. Han forleste om hvor viktig det er å ha etiske regler for å ivareta pasienten og ikke skape et behov.

Dr. Kalaaji fortalte også om viktigheten i å ha god oppfølging av pasientene i etterkant. Oslo Plastikkirurgi har alltid kontroll dagen etter operasjonen og deretter jevnlige kontroller i et år etter.

Oslo Plastikkirurgi har også et års garanti på alle operasjoner slik at hvis korreksjon er nødvendig pga komplikasjoner eller et ikke tilfredsstillende resultat gjøres dette kostnadsfritt innen den et år lange garantiperioden, forutsatt at det foreligger medisinsk indikasjon og et klart forbedrings potensiale.

Dr. Kalaaji gjennomgikk Oslo Plastikkirurgis egne studier/forskning der man har undersøkt livskvaliteten til pasienter som har gjennomgått operasjoner som for eksempel innsetting av brystimplantater, brystløft med og uten implantater, intimkirurgi, neseplastikk, korrigering av inverterte brystvorter og brystforstørring med eget fett.

Dr. Kalaaji oppfordret andre plastikkirurger til å drive egen forskning da dette gir en bedre forståelse for hva pasientene føler etter en operasjon.

2. Brystforstørring med eget fett resultatet sett i langtidsperspektiv.

Han gjennomgikk de forskjellige årsakene til at kvinner velger brystforstørrelse med eget fett fremfor implantater.

Han fortalte om sin egen forskning hvor han har fulgt 156 pasienter som har gjennomgått et slikt inngrep over en lang periode gjennom kontroller og intervjuer.

Han forklarte de ulike teknikkene hva gjelder høsting og preparering av fettet som han har forsket på i mange år og som gir det beste og mest langvarige resultatet.

Dr. Kalaaji forteller videre at dette er en operasjonsteknikk som krever lang erfaring for å mestre og derfor anbefales det at denne type kirurgi kun utføres av erfarne plastikkirurger.

Dr. Kalaaji har også publisert en artikkel om dette i det medisinske magasinet ”Kirurgen” og i ”Body Language journal”.

Dr. Kalaaji Hedersgjest i Belgrad

Dr. Kalaaji ble invitert som foredragsholder på det serbiske internasjonale plastikk- og estetisk kirurgi-møtet i oktober 2023. Her holdt han en vellykket presentasjon om «Mommy

Les mer »