Oslo Plastikkirurgis overlege dr. Kalaaji deltok som gjesteforeleser (International faculty) på den 37nde plastikkirurgiske konferansen ISAPS i Rio de Janeiro, Brasil fra 1.08-04.08.2018

 Han hold følgende forelesninger.

1. Multicentre Survey: Safety in aesthetic procedures

2. Intimate surgery techniques: Retrospective study in 174 procedures

Han foreleste om sitt studie av 242 prosedyrer for pasienter som har gjennomgått ulike typer av intimkirurgi. Han gikk gjennom teknikkene som ble brukt samt den økte livskvaliteten til pasientene etter inngrepet.

Dr. Kalaaji Hedersgjest i Belgrad

Dr. Kalaaji ble invitert som foredragsholder på det serbiske internasjonale plastikk- og estetisk kirurgi-møtet i oktober 2023. Her holdt han en vellykket presentasjon om «Mommy

Les mer »