.se

Oslo Plastikkirurgis overlege dr. Kalaaji deltok som gjesteforeleser (International faculty) på den 37nde plastikkirurgiske konferansen ISAPS i Rio de Janeiro, Brasil fra 1.08-04.08.2018

 Han hold følgende forelesninger.

1. Multicentre Survey: Safety in aesthetic procedures

2. Intimate surgery techniques: Retrospective study in 174 procedures

Han foreleste om sitt studie av 242 prosedyrer for pasienter som har gjennomgått ulike typer av intimkirurgi. Han gikk gjennom teknikkene som ble brukt samt den økte livskvaliteten til pasientene etter inngrepet.

Miami l Mai 2023

Vår overlege Dr Kalaaji var invitert til fakultetet i Miami, til et flott panel om regenerativ kirurgi og fetttransplantasjon hvor han snakket om Face Fat

Les mer »