BIA-ALCL Advisory Update 03 Aug, 2018

De internasjonale foreningene ASAPS (The American Society for Aesthetic Plastic Surgery), American Society For Plastic surgery, ISAPS (International Society for Aesthetic Plastic Surgery), ISPRES (International Society of Plastic and Regenative Surgeons) og IFATS (International Federation for Adipose Therapeutics and Science) går nå sterkt ut og advarer mot enkelte teknikker brukt ved fettransplantasjon til rumpe, kalt BBL (Brazilian Butt Lift).

Det har oppstått flere dødsfall i forbindelse med BBL operasjoner der det har blitt brukt feil teknikk og at fettet har blitt injisert for dypt, satt i muskler eller under muskel og dermed har kommet inn i venen. Dette har medført emboli (propp) i hjerte eller lunger.

Forskningskomiteen har nå sendt ut advarsel til samtlige plastikkirurger verden over hvor de ber de revurdere sine operasjonsteknikker i forhold til BBL (Brazilian Butt Lift).

Dr. Kalaaji, overlege ved Oslo Plastikkirurgi har lenge gått ut nasjonalt og internasjonalt og advart mot å injisere fett inn i muskel eller under muskel. Han har holdt forelesninger og opplæring i hvilke forhåndsregler som må tas før en BBL operasjon og hvilke metoder som gir et trygt og sikkert resultat for pasienten.

Han har presisert viktigheten av en grundig pasientundersøkelse før en avgjør om pasienten er en god kandidat til en slik prosedyre.

Han foreleser om måten fettet bør hentes ut på og behandles før det settes inn på en forsvarlig måte under huden og viktigheten av og ikke sette inn for mye fett da dette kan få konsekvenser for pasienten.

I en nylig publisert artikkel i det internasjonale anerkjente tidsskriftet Aesthetic Surgery Journal går det ut en advarsel og en rettledning hva gjelder BBL.

Les hele artikkelen (PDF)

Se link for mer informasjon

Dr. Kalaaji Hedersgjest i Belgrad

Dr. Kalaaji ble invitert som foredragsholder på det serbiske internasjonale plastikk- og estetisk kirurgi-møtet i oktober 2023. Her holdt han en vellykket presentasjon om «Mommy

Les mer »