Oslo Plastikkirurgis overlege dr. Kalaaji deltok som gjesteforeleser på 1`st Annual Congress of the Moroccan Society of Esthetic Plastic Surgeons 28-29 september 2018 i Marrakech, Marokko.

Han foreleste om følgende emner:

1. Hvordan ivareta pasientsikkerheten under kombinerte inngrep (flere inngrep i samme seanse) dets utfordringer og begrensninger. I tillegg gikk han gjennom hvordan man best kan lindre den postoperative smerten, få pasienten raskt mobilisert og restituert etter operasjonen.

2. Brystforstørrelse med implantater/brystløft med innleggelse av implantater

Han framla resultatet av sin egen forskning basert på en anonym spørreundersøkelse om kvinner som har gjennomgått brystforstørrelse med implantater kontra brystløft med innleggelse av implantater. Han har fulgt disse kvinne gjennom lang tid og gjennom den detaljerte spørreundersøkelsen fått vite om deres livskvalitet før og etter inngrepet.

3. Han holdt videre forelesning om brystforstørring med eget fett der han sammenliknet de ulike prosedyrene med for- og ulemper. Han har selv foretatt over 150 operasjoner hva gjelder fettransplantasjon til bryst.

Mange pasienter ønsker kun litt mer fylde og vil ikke ha innsatt brystimplantater. Fettransplantasjon til bryst føles mer naturlig for mange og er en god erstatning til brystimplantater så sant man ikke ønsker en stor volumøkning.

4. Kombinere innsetting av brystimplantater og transplantasjon med eget fett. (Hybridbehandling).

Noen velger å gjennomgå en såkalt (Hybrid-behandling) til bryst der man setter fett og implantat samtidig eller setter fett etter at implantatene er satt inn for å øke volumet, forbedre asymmetri eller for å øke volumet i visse områder i brystet som nederst eller ved kløften. Det kan også brukes til å kamuflere såkalt rippling noe som kan oppstå hos svært slanke kvinner som har lite fettlag under huden. Et alternativ kan da være å transplantere fett i tillegg.

5. Rumpeforstørring med eget fett

Dr. Kalaaji gjennomgikk historikken bak rumpeforstørring med eget fett (BBL) og tok for seg de internasjonale rapporterte komplikasjonene som har oppstått etter slike inngrep. Da særlige de alvorlige komplikasjonene som kan oppstå hvis inngrepet ikke gjøres på riktig måte. Han fortalte om Oslo Plastikkirurgis lange erfaring med BBL.

Han har lenge gått ut nasjonalt og internasjonalt og advart mot å injisere fettet inne i muskel eller under muskel. Han har holdt forelesninger og opplæring i hvilke forhåndsregler som må tas før en BBL operasjon og hvilke metoder som gir et trygt og sikkert resultat for pasienten. Han har presisert viktigheten av en grundig pasientundersøkelse før en avgjør om pasienten er en god kandidat til en slik prosedyre. Han foreleste om måten fettet bør hentes ut på og behandles før det settes inn på en forsvarlig måte under huden og viktigheten av å ikke sette inn for mye fett da dette kan få konsekvenser for pasienten.