INTERVJU MED VG OM ARMPLASTIKK

Klinikksjef og overlege dr. med. A. Kalaaji uttaler seg til VG om den økte interessen for armplastikk.  – Det har vært en moderat vekst, men ikke noe tilsvarende den enorme økningen i USA. Tidligere har overarmplastikk vært et…

INTERVJU MED KVINNEGUIDEN.NO OM INTIMKIRURGI

Klinikkens overlege dr. A. Kalaaji intervjues av kvinneguiden.no om intimkirurgi. Doktor med, overlege i plastisk kirurgi, og klinikksjef ved Oslo Plastikkirurgi, Amin Kalaaji, sier han ikke har opplevd reduksjon av følsomhet etter operasjon…

3RD INTERNATIONAL BREAST SURGERY WORKSHOP

Oslo Plastikkirurgis overlege Dr. A. Kalaaji foreleste på den tredje internasjonale konferransen om brystkirurgi (3rd International Breast Surgery Workshop) i Roma 26. 04 - 27. 04 Oslo Plastikkirurgis overlege Dr. A. Kalaaji foreleste om…

NTERVJU MED KK OM INTIMKIRURGI

Oslo Plastikkirurgis overlege ble intervjuet av kvinnemagasinet KK i en reportasje publisert den 19.04.13. Les våre meninger om intimkirurgi.   Oslo Plastikkkirurgi hadde en dobling av slike kirurgiske inngrep siden 2011. De fleste…

SE VÅR PUBLIKASJON OM FETTRANSPLANTASJON TIL BRYST.

Oslo Plastikkirurgi sine erfaringer om fettransplantasjon til bryst er nå publisert i en artikkel i Body Language Journal, March 2013.  Autologous breast augmentation The use of autologous fat for aesthetic breast enlargement…

KLINIKKSJEF OG OVERLEGE DR.MED KALAAJI AKSEPTERTE I MARS 2013 – 3-ÅRIG FORLENGELSE AV MEDLEMSKAPET I DEN INTERNASJONALE KOMITEEN

Oslo Plastikkirurgi's overlege dr.med Kalaaji aksepterte i mars 2013 en invitasjon om forlengelse av sitt medlemskap i den internasjonale komiteen - American Society of Aesthetic Plastic Surgery (ASAPS). "Den tid og engasjement gitt av Dr. Kalaaji…

ITALIENSKE ANSA SKRIVER OM VÅRT RESULTAT

Tre av ti kvinner som har gjennomgått brystforstørrelse med protese, erklærer seg misfornøyde eller svært misfornøyde med nedsettelsen av følsomhet i brysthuden etter operasjonen.'' En relativt høy andel og det fortjener videre…

AESTHETIC SURGERY JOURNAL HAR PUBLISERT VÅRE RESULTATER OM LIVSKVALITET ETTER BRYSTIMPLANTATER

Oslo Plastikkirurgis studie om livskvalitet hos kvinner som har operert inn brystimplantater - ble publisert i Aesthetic Surgery Journal (februar 2013) Results:The response rate was 67{54b116087a6f74e83971d02c04db3cc13141fd9ff760a1e389c9721123fe5531}.…

INTERVJU MED VG

Les våre meninger om bryststørrelser - publisert i VG 15. desember 2012 Ansvarlig lege ved Oslo Plastikkirurgi, Amin Kalaaji hyller ønsket om de litt mindre puppene. «Våre prinsipper er at man ikke skal endre naturen, men man kan forbedre…

GJESTEFORELESNING I LONDON

Klinikkens overlege har blitt invitert som gjesteforeleser for å presentere Oslo Plastikkirurgis resultater med brystforstørring med eget fett under: "Aesthetic breast contouring using autologous fat transfer" på Body Conferende and…