Studie om invertert brystvorte utført av vår plastikkirurg dr.med Amin Kalaaji har blitt publisert i Aesthetic Surgery Journal

Artikkelen ”Central Tunnel Technique and Fat Grafting for Surgical Correction of Inverted Nipples, and Introduction of a treatment algorithm” har blitt godkjent for publisering i en av verdens største journaler for estetisk plastikkirurg, ASJ. 

I artikkelen har det undersøkts hvordan man får best resultat ved korreksjon av inverterte brystvorter, og forslag for videre utvikling og behandling. 

Inverterte brystvorter er noe som plager mange invdivider, både estetisk og funksjonelt med amming. Med hjelp av en ny teknikk revidert av dr. Kalaaji, der man ikke kutter melkegangerne, har man kunnet bevare ammefunksjonen og likevel få et estetisk godt resultat.

Hvis du vil lese hele artikkelen: