Aesthetic Society News

Dr. Kalaaji omtalte det tredje Norwegian-American Aesthetic Surgery Meeting (NAAM3) i Aesthetic Society News.  Møtet ble holdt 25.10-26.10.19 og165 deltakere fra hele 25 land møttes til diskusjoner, forelesninger og delte de nyeste teknikkene innen fagfeltet.

Vår overlege er pådriver og leder av arrangement komiteen. Han holdt også foredrag og stilte som moderator.

Se artikkelen her