Dr. Kalaaji, overlege ved Oslo Plastikkirurgi deltok på The Aesthetic Meeting 2018 26.04-01.15 i New York.

Som aktivt medlem i ASAPS (American Society of Aesthetic Plastic Surgery) deltok han i det faglige som foreleser (faculty) og i administrative diskusjoner hvor man drøftet de nyeste teknikkene innen kosmetisk og estetisk kirurgi. Det ble…

Klinikkens overlege dr. Kalaaji deltok som gjesteforeleser på ISAPS Saudi Plastic Surgery symposium 14.04-16.04 2018 i Riyadh, Saudi Arabia

Han holdt følgende forelesninger: 1. Livskvalitet etter neseplastikk. Han framla resultatet av sin egen forskning basert på en anonym spørreundersøkelse foretatt på 210 pasienter som har gjenomgått neseplastikk. Undersøkelsen gikk…

OSLO PLASTIKKIRURGI DELTOK SOM GJESTEFORELESER OG FACULTY MEDLEM PÅ BAAPS

Han holdt følgende forelesninger 1. Pasientvalg, vurdering og samtykke. Han foreleste om hvordan man etter grundig vurdering av pasientene fant de som vil egne seg godt til fettransplantasjon og de som ble anbefalt andre alternativer. Han…

OVERLEGE DR. KALAAJI VED OSLO PLASTIKKIRURGI DELTOK SOM GJESTEFORELESER OG MODERATOR PÅ UKAAPS ( UK ASSOCIATON OF AESTHETIC PLASTIC SURGEONS) I LONDON 17. MARS 2018.

Han holdt følgende 5 forelesninger: 1. Livskvalitet etter neseplastikk. Han framla resultatet av sin egen forskning basert på en anonym spørreundersøkelse foretatt på 210 pasienter som har gjenomgått neseplastikk. Undersøkelsen…

IMCAS WORLD CONGRESS, PARIS 1-3 FEBRUAR 2018

Han holdt tre forelesninger på denne årlige kongressen.  1- Brystforstørring med eget fett der han sammenliknet de ulike prosedyrene med for- og ulemper.Han har selv foretatt over 122 operasjoner hva gjelder fettransplantasjon til…

AESTHETIC SOCIETY NEWS, WINTER 2018

Dr. Amin Kalaaji, overlege ved Oslo Plastikkirurgi publiserer en artikkel i "Aesthetic Society News" om det 2. Norwegian-American Aesthetic Meeting. I artikkelen uttaler han at møtet var en stor suksess og takker han alle deltakere…

Klinikkens overlege gjesteforeleste om brystforstørring med eget fett på Faculty of Medicine Lincoln University College Clinical Campus i Kota Bharu, Malyasia.

Han gjennomgikk historien bak fettransplantasjon til bryst, hvordan den oppsto, teknikkene som ble utviklet underveis og frem til nåtidens metoder. Dr. Kalaaji har selv gjennomført langt over 100 tilfeller av brystforstørrelser…

AMERICAN SOCIETY FOR AESTHETIC PLASTIC SURGERY: BIA-ALCL

American Society for Aesthetic Plastic Surgery har publisert nye retningslinjer for beskyttelse mot utvikling av BIA-ALCL (Breast Implant Associated Anaplastic Large Cell Lymphoma). BIA-ALCL er en uvanlig type lymfom som bildes nær brystimplantater,…

Klinikkens overlege dr. Kalaaji deltok på 6th ISPRES (The International Society of Plastic and Regenerative Surgery) og på 3rd Emirates Plastic Surgery Congress & 2017 Congress i Dubai

Klinikkens overlege dr. Kalaaji deltok på 6th ISPRES (The International Society of Plastic and Regenerative Surgery) og på 3rd Emirates Plastic Surgery Congress & 2017 Congress i Dubai fra 17.11-19.11.17. Han deltok som gjesteforeleser…

2nd Norwegian-American Aesthetic Surgery Meeting (NAAM2)

Den internasjonale plastikkirurgkonferansen gikk av stabelen 27. og 28. oktober 2017 i Oslo, og Oslo Plastikkirurgis overlege Dr. Kalaaji var formann, moderator og deltok som faculty holdt 4 innlegg. Han holdt 4 forelesninger…