.se

European Journal of Plastic Surgery Feb 2023

Vår overlege dr.med Amin Kalaaji er nå valgt inn redaksjonen (editrotial board-medlem) til den annerkjente tidsskriften European Journal of Plastic Surgery.

Europa har lenge vært et område med dynamisk utvikling innen plastikkirurgi, som tilpasser seg ulike kulturer, tradisjoner og medisinske og kirurgiske filosofier.

Nylig har disse endringene vært enda mer slående og raske. I tilleg til estetisk kirurgi, mikrokirurgi, vevsutvidelse, kraniofacial kirurgi og spin-offs av disse teknikkene gjort permanente endringer i traumer, behandling av malignitet.

Les mer her

NAAM Oslo – Oktober 2023

Gratulerer med det vellykkede NAAM5 ISAPS2 møte i Oslo oktober 2023, det 2. Norges ISAPS-symposium og det 5. Norwegian American Aesthetic Surgery Meeting, ledet av

Les mer »

BELGRAD INVITASJON l OKTOBER 2023

Dr. Kalaaji var invitert til serbisk internasjonalt estetisk Plastikkirurgi møte i oktober 2023, som inviterte forelesere faculty, han holdt forelesning om Mommy Makeover og kombinerende behandlinger, fikk

Les mer »