.se

European Journal of Plastic Surgery Feb 2023

Vår overlege dr.med Amin Kalaaji er nå valgt inn redaksjonen (editrotial board-medlem) til den annerkjente tidsskriften European Journal of Plastic Surgery.

Europa har lenge vært et område med dynamisk utvikling innen plastikkirurgi, som tilpasser seg ulike kulturer, tradisjoner og medisinske og kirurgiske filosofier.

Nylig har disse endringene vært enda mer slående og raske. I tilleg til estetisk kirurgi, mikrokirurgi, vevsutvidelse, kraniofacial kirurgi og spin-offs av disse teknikkene gjort permanente endringer i traumer, behandling av malignitet.

Les mer her

Miami l Mai 2023

Vår overlege Dr Kalaaji var invitert til fakultetet i Miami, til et flott panel om regenerativ kirurgi og fetttransplantasjon hvor han snakket om Face Fat

Les mer »