European Journal of Plastic Surgery Feb 2023

Vår overlege dr.med Amin Kalaaji er nå valgt inn redaksjonen (editrotial board-medlem) til den annerkjente tidsskriften European Journal of Plastic Surgery.

Europa har lenge vært et område med dynamisk utvikling innen plastikkirurgi, som tilpasser seg ulike kulturer, tradisjoner og medisinske og kirurgiske filosofier.

Nylig har disse endringene vært enda mer slående og raske. I tilleg til estetisk kirurgi, mikrokirurgi, vevsutvidelse, kraniofacial kirurgi og spin-offs av disse teknikkene gjort permanente endringer i traumer, behandling av malignitet.

Les mer her

Dr. Kalaaji Hedersgjest i Belgrad

Dr. Kalaaji ble invitert som foredragsholder på det serbiske internasjonale plastikk- og estetisk kirurgi-møtet i oktober 2023. Her holdt han en vellykket presentasjon om «Mommy

Les mer »