Vietnam (Ho ChiMen, Saigon) Calling – September 2023

Vår klinikkoverlege ble invitert for å holde 8 mastercourse innen estetisk plastisk kirurgi på ansikt, bryst, kroppsforming som inkluderer BBL 360 og intimkirurgi. Det var en stor ære Å undervise og bli invitert som eneste faculty for en plastikkirurgisk forsamling som var meget entusiastisk i faget. Dr.Kalaaji ble også intervjuet av nasjonal tv innen siste utvikling regenererende kirurgi og fettransplantasjon.

Dr. Kalaaji Hedersgjest i Belgrad

Dr. Kalaaji ble invitert som foredragsholder på det serbiske internasjonale plastikk- og estetisk kirurgi-møtet i oktober 2023. Her holdt han en vellykket presentasjon om «Mommy

Les mer »