.se

Vietnam (Ho ChiMen, Saigon) Calling – September 2023

Vår klinikkoverlege ble invitert for å holde 8 mastercourse innen estetisk plastisk kirurgi på ansikt, bryst, kroppsforming som inkluderer BBL 360 og intimkirurgi. Det var en stor ære Å undervise og bli invitert som eneste faculty for en plastikkirurgisk forsamling som var meget entusiastisk i faget. Dr.Kalaaji ble også intervjuet av nasjonal tv innen siste utvikling regenererende kirurgi og fettransplantasjon.

NAAM Oslo – Oktober 2023

Gratulerer med det vellykkede NAAM5 ISAPS2 møte i Oslo oktober 2023, det 2. Norges ISAPS-symposium og det 5. Norwegian American Aesthetic Surgery Meeting, ledet av

Les mer »

BELGRAD INVITASJON l OKTOBER 2023

Dr. Kalaaji var invitert til serbisk internasjonalt estetisk Plastikkirurgi møte i oktober 2023, som inviterte forelesere faculty, han holdt forelesning om Mommy Makeover og kombinerende behandlinger, fikk

Les mer »