Dette er en operasjon som krever en grundig vurdering, spesielt med hensyn på pasientens ønske samt begrunnelse for endring av nesen. Det finnes mange koplinger mellom nesens utseende og sosiale situasjoner; det er ikke alltid en operasjon alene vil kunne løse problemet. Neseplastikk kan imidlertid ha en medisinsk indikasjon når det dreier seg om avvikelse i selve nesen eller i forhold til hele ansiktsprofilen. Der dette kan dokumenteres og hvor det kan forespeiles en betydelig forbedring, kan en operasjon være aktuelt.

Se for øvrig vår nye informasjon om neseplastikk på våre hjemmesider.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *