HØSTMØTE I HOLMENKOLLEN OSLO 28 OKT 2010

KAN BRYSTFORSTØRRELSE MED EGET FETTVEV ERSTATTE PROTESER?
– EN FORELØPIG VURDERING.

Oslo Plastikkirurgi, 0256 Oslo

Introduksjon: I mange år har fett-transplantasjon vært en godt kjent og utprøvd klinisk metode for utfylling av små defekter. Oppmerksomheten knyttet til denne teknikken har økt de siste årene ved bruk i ansiktet og til bryst rekonstruksjon. I noen tilfeller ble brystfettet brukt ved hypoplasi mammae som et alternativ til brystimplantat.

Pasienter: Siden oktober 2008 har Oslo Plastikkirurgi gjennomført 17 brystforstørrelser ved hjelp av eget fettvev på pasienter med hypoplasi mammae, asymmetri og i noen få tilfeller ved brystløft. Pasientene måtte fylle visse kriterier for å være kandidater til denne type kirurgi:

– Sterkt ønske om brystforstørring uten bruk av fremmedlegemer.

– Tilstrekkelig mengder fett på ett eller flere donorsteder; områder pasienten i utgangspunktet hadde ønske om å korrigere og ikke bare bruke som donorsted.

– En realistisk forestilling om volum økning av brystene.

Metode: Operasjonene ble gjennomført under sedasjon og lokalbedøvelse. Fettet ble som oftest tatt fra mage, midje, lår, sete eller kne. Fettet sentrifugeres i 3 minutter med 3 000 omdreininger per minutt. Fettet ble injisert i kryssende og parallelle kanaler over fascia under brystkjertel, gjennom små snitt ved hjelp av Coleman´s injeksjonskanyler. En løs Bh ble brukt som ikke trykker øverst eller mot innsiden av brystene.

Resultat: Det er ikke rapportert om infeksjon eller blødning. 

Gjennomsnittlig oppfølgingstid var på 10,5 mnd. (6-22). Gjennomsnittlig fett tatt ut: 787 ml (500-1320). Gjennomsnittlig injisert fett i venstre bryst: 219 ml (150-290), høyre bryst: 221 ml (155-290). Resorpsjonen av fett var som forventet å bli ca 40 {54b116087a6f74e83971d02c04db3cc13141fd9ff760a1e389c9721123fe5531}, men for 3 av pasientene var resorpsjonen større enn 70{54b116087a6f74e83971d02c04db3cc13141fd9ff760a1e389c9721123fe5531}. Pasientene ble derfor tilbudt ny injeksjon innen ett år. To av pasientene valgte i stedet å sette inn brystproteser fordi det ikke var tilstrekkelig med donor- fett og fordi ønske om samme type operasjon ikke var tilstede.

Diskusjon: De fleste har vært svært positive til prosedyren. Fordeler er naturlig følelse, bedre volum i øvre polen, ved asymmetri og til innsiden av brystet. Dessuten foreligger ingen risiko for kapseldannelse, og pasienten får korrigert uønsket fett. Det er dog langt i fra alle som har fått ønsket brystvolum. Metoden er fortsatt i etableringsfasen. Det er vanskelig å måle resterende fett og noen pasienter får urealistiske forventninger p.g.a. stort brystvolum rett etter operasjonen. Det er fortsatt usikkert hvor stor innvirkning faktorer som sentrifugering, lokalbedøvelse og mengde injisert fett har på resultatet. Metoden må forbeholdes de som kun vil ha en moderat økning i brystvolum og har fett på steder hvor behov for korrigering eksisterer.

Konklusjon: Forutsatt at man finner pasienter med de rette indikasjoner, er denne metoden et godt alternativ til brystforstørrelse. Før endelige konklusjoner kan fattes er det nødvendig med en lengre oppfølgingstid og gjennomføring av flere sammenlikningsstudier.

Les mer på https://www.brataas.no/hostmotet/Abstrakt-1-35.pdf (abstrakt nr 19)