.se

FETTRANSPLANTASJON TIL LEPPER

Fettransplantasjon til lepper vil gi et mer varig resultat sammenliknet med kunstig fremstilte preparater (fillere). Fettet blir tatt fra din egen kropp og vi fokuserer på å oppnå et naturlig og tilfredstillende resultat. 

Mange har små eller smale lepper og ønsker å forstørre disse. Kunstige framstilte preparater (fillere) blir rapportert brukt med begrenset og kortvarig resultat. Fettransplantasjon anbefales, hvis man ønsker et mer varig resultat for å forstørre leppene.

Fettet tas fra egen kropp gjennom spesielle kanyler. Dette skjer under lokal bedøvelse og beroligende medisiner (sedasjon). Fettet behandles på en spesiell måte før det injiseres med en kanyle (såkalt Colemans teknikk) i det ønskede område. Det forutsettes at man har områder der man kan hente fett for å flytte det til ønsket om…

Les mer her:

NAAM Oslo – Oktober 2023

Gratulerer med det vellykkede NAAM5 ISAPS2 møte i Oslo oktober 2023, det 2. Norges ISAPS-symposium og det 5. Norwegian American Aesthetic Surgery Meeting, ledet av

Les mer »

BELGRAD INVITASJON l OKTOBER 2023

Dr. Kalaaji var invitert til serbisk internasjonalt estetisk Plastikkirurgi møte i oktober 2023, som inviterte forelesere faculty, han holdt forelesning om Mommy Makeover og kombinerende behandlinger, fikk

Les mer »