FETTRANSPLANTASJON TIL LEPPER

Fettransplantasjon til lepper vil gi et mer varig resultat sammenliknet med kunstig fremstilte preparater (fillere). Fettet blir tatt fra din egen kropp og vi fokuserer på å oppnå et naturlig og tilfredstillende resultat. 

Mange har små eller smale lepper og ønsker å forstørre disse. Kunstige framstilte preparater (fillere) blir rapportert brukt med begrenset og kortvarig resultat. Fettransplantasjon anbefales, hvis man ønsker et mer varig resultat for å forstørre leppene.

Fettet tas fra egen kropp gjennom spesielle kanyler. Dette skjer under lokal bedøvelse og beroligende medisiner (sedasjon). Fettet behandles på en spesiell måte før det injiseres med en kanyle (såkalt Colemans teknikk) i det ønskede område. Det forutsettes at man har områder der man kan hente fett for å flytte det til ønsket om…

Les mer her:

Dr. Kalaaji Hedersgjest i Belgrad

Dr. Kalaaji ble invitert som foredragsholder på det serbiske internasjonale plastikk- og estetisk kirurgi-møtet i oktober 2023. Her holdt han en vellykket presentasjon om «Mommy

Les mer »