.se

FETTRANSPLANTASJON TIL LEPPER

Fettransplantasjon til lepper vil gi et mer varig resultat sammenliknet med kunstig fremstilte preparater (fillere). Fettet blir tatt fra din egen kropp og vi fokuserer på å oppnå et naturlig og tilfredstillende resultat. 

Mange har små eller smale lepper og ønsker å forstørre disse. Kunstige framstilte preparater (fillere) blir rapportert brukt med begrenset og kortvarig resultat. Fettransplantasjon anbefales, hvis man ønsker et mer varig resultat for å forstørre leppene.

Fettet tas fra egen kropp gjennom spesielle kanyler. Dette skjer under lokal bedøvelse og beroligende medisiner (sedasjon). Fettet behandles på en spesiell måte før det injiseres med en kanyle (såkalt Colemans teknikk) i det ønskede område. Det forutsettes at man har områder der man kan hente fett for å flytte det til ønsket om…

Les mer her:

Miami l Mai 2023

Vår overlege Dr Kalaaji var invitert til fakultetet i Miami, til et flott panel om regenerativ kirurgi og fetttransplantasjon hvor han snakket om Face Fat

Les mer »