Fjerning av brystprotese med eller uten kapsel (explant)