Oslo Plastikkirurgi deltok på MASC i Kiev 31.05-01.06.19.

Vår overlege dr. Kalaaji holdt hele 6 foredrag og deltok som moderator under 4 sesjoner.

Han foreleste i følgende temaer:

1. Korreksjon av asiatiske øyne.

Han gjennomgikk sin forskning basert på 61 pasienter som har gjennomgått dette inngrepet, deres livskvalitet før- og etter og fortalte om teknikkene ved denne type operasjon.

2. Kombinerte prosedyrer der man opererer flere områder i samme seanse, om utfordringene ved slike operasjoner og pasientsikkerhet. En tendens som øker i etterspørsel. Et eksempel på dette er mommy makeover. Kroppen har endret seg etter svangerskapene og de ønsker å rette på dette. Mommy makover er et kombinasjonsinngrep som gjøres i en seanse, for eksempel brystplastikk, bukplastikk og fettsuging. Ikke alle vil være gode kandidater til slike inngrep. Pasienten må først vurderes nøye før en eventuell operasjon kan bli foretatt

3. Hakeforstørring med eget fett, kan dette erstatte implantater?

Han fortalte om metodene han bruker, fordelene ved å bruke fettransplantasjon kontra implantater og viste før- og etterbilder av denne pasientgruppen.

4. Rumpeforstørring med eget fett (Brazilian Butt lift, BBL)

Han foreleste sine erfaringer om rumpeforstørring med eget fett, såkalt BBL (Brazilian Butt lift) om sikkerhet og metoder. Han har forsket på dette i mange år og utviklet sin egen metode som gir det beste resultatet hva gjelder høsting og preparering av fettet før innsetting. Dr. Kalaaji gjennomgikk historikken bak rumpeforstørring med eget fett (BBL) og de internasjonale rapporterte komplikasjoner som har oppstått etter et slikt inngrep. Da særlig alvorligste komplikasjonene som kan oppstå hvis det ikke gjøres på riktig måte deriblant flere dødsfall.

Han har lenge gått ut nasjonalt og internasjonalt og advart mot å injisere fettet inne i muskel eller under muskel. Han har holdt forelesninger og opplæring i hvilke forhåndsregler som må tas før en BBL operasjon og hvilke metoder som gir et trygt og sikkert resultat for pasienten. Han har presisert viktigheten av en grundig pasientundersøkelse før en avgjør om pasienten er en god kandidat til en slik prosedyre. Han foreleste om måten fettet bør hentes ut på og behandles før det settes inn på en forsvarlig måte under huden og viktigheten av og ikke sette inn for mye fett da dette kan få konsekvenser for pasienten.

Dr. Kalaaji har fått publisert denne undersøkelsen i det kjente tidsskriftet Aesthetic Surgery Journal.

5. Nye trender innen brystforstørring

Flere og fler velger å gjennomgå en såkalt (Hybrid-behandling) til bryst der man setter fett og implantat samtidig eller setter fett etter at implantatene er satt inn for å øke volumet, forbedre asymmetri eller for å øke volumet i visse områder i brystet som nederst eller ved kløften. Det kan også brukes til å kamuflere såkalt rippling noe som kan oppstå hos svært slanke kvinner som har lite fettlag under huden. Et alternativ kan da være å transplantere fett.

6. Brysforstørrelse med implantater/brystløft med innleggelse av implantater

Han framla resultatet av sin egen forskning basert på en anonym spørreundersøkelse om kvinner som har gjennomgått brystforstørrelse med implantater kontra brystløft med innleggelse av implantater. Han har fulgt disse kvinne gjennom lang tid og gjennom den detaljerte spørreundersøkelsen fått vite om deres livskvalitet før og etter inngrepet.

Dr. Kalaaji Hedersgjest i Belgrad

Dr. Kalaaji ble invitert som foredragsholder på det serbiske internasjonale plastikk- og estetisk kirurgi-møtet i oktober 2023. Her holdt han en vellykket presentasjon om «Mommy

Les mer »