The International Federation for Adipose Therapeutics and Science (IFATS) 17th Annual Meeting – Marseille, France 4-7 dec 2019

Overlege Kalaaji deltok på det 17. årlige møtet for IFATS i Marseille. Han stilte som Faculty i panelet hvor temaet var rumpeforstørring med eget fettvev, også kalt BBL (Brazilian butt lift) Panelet diskuterte nye metoder, pasientsikkerhet og videre utvikling innen teknikkene. Diskusjonen varte i en time og erfaringer og kunnskap ble delt.

Dr. Kalaaji bestreber seg på alltid å være oppdatert innen faget, noe som kommer våre pasienter til gode.