.se

Speaker deltagelse

Oslo Plastikkirurgis overlege deltok som speaker på ASPS of ISPRES webinar arrangert i
Chicago den 07.11.20. Han holdt foredrag om BBL (Rumpeforstørring med eget fett) og om
beste teknikk og resultat ved fettuthenting. Dette ble illustrert ved før- og etterbilder samt en
visuell visning fra operasjonsstuen. På webinaret deltok anerkjente plastikkirurger fra hele
verden.

NAAM Oslo – Oktober 2023

Gratulerer med det vellykkede NAAM5 ISAPS2 møte i Oslo oktober 2023, det 2. Norges ISAPS-symposium og det 5. Norwegian American Aesthetic Surgery Meeting, ledet av

Les mer »

BELGRAD INVITASJON l OKTOBER 2023

Dr. Kalaaji var invitert til serbisk internasjonalt estetisk Plastikkirurgi møte i oktober 2023, som inviterte forelesere faculty, han holdt forelesning om Mommy Makeover og kombinerende behandlinger, fikk

Les mer »