Speaker deltagelse

Oslo Plastikkirurgis overlege deltok som speaker på ASPS of ISPRES webinar arrangert i
Chicago den 07.11.20. Han holdt foredrag om BBL (Rumpeforstørring med eget fett) og om
beste teknikk og resultat ved fettuthenting. Dette ble illustrert ved før- og etterbilder samt en
visuell visning fra operasjonsstuen. På webinaret deltok anerkjente plastikkirurger fra hele
verden.