Speaker deltagelse

Oslo Plastikkirurgis overlege deltok som speaker på ASPS of ISPRES webinar arrangert i
Chicago den 07.11.20. Han holdt foredrag om BBL (Rumpeforstørring med eget fett) og om
beste teknikk og resultat ved fettuthenting. Dette ble illustrert ved før- og etterbilder samt en
visuell visning fra operasjonsstuen. På webinaret deltok anerkjente plastikkirurger fra hele
verden.

Dr. Kalaaji Hedersgjest i Belgrad

Dr. Kalaaji ble invitert som foredragsholder på det serbiske internasjonale plastikk- og estetisk kirurgi-møtet i oktober 2023. Her holdt han en vellykket presentasjon om «Mommy

Les mer »