.se

Sixth World Congress of plastic surgeons of Lebanese Descent (WCPSLD)

Oslo Plastikkirurgi får stadig invitasjoner til å holde foredrag på kongresser rundt om i verden. Med dagens teknologi er det mulig å delta på flere kongresser på forskjellige steder, på samme helg. Overlege Dr. Kalaaji hadde ikke mindre enn tre forelesninger på samme helg. SPB Aesthetic Congress 2021 I St. Petersburg, deretter Face and Body Surgery congress i London og avslutningsvis  Sixth World Congress of plastic surgeons of Lebanese Descent (WCPSLD) i Washingon. 

I Washington ble det avholdt et webinar den 19-20 juni, hvor Dr. Kalaaji holt forelesning. Tema for dagen var ”Gluteal augumentation with fat (BBL), Techniques, patient safety and way forward.” Teknikk, pasient sikkerhet og veien videre etter operasjon ble gjennomgått. 

Miami l Mai 2023

Vår overlege Dr Kalaaji var invitert til fakultetet i Miami, til et flott panel om regenerativ kirurgi og fetttransplantasjon hvor han snakket om Face Fat

Les mer »