Sixth World Congress of plastic surgeons of Lebanese Descent (WCPSLD)

Oslo Plastikkirurgi får stadig invitasjoner til å holde foredrag på kongresser rundt om i verden. Med dagens teknologi er det mulig å delta på flere kongresser på forskjellige steder, på samme helg. Overlege Dr. Kalaaji hadde ikke mindre enn tre forelesninger på samme helg. SPB Aesthetic Congress 2021 I St. Petersburg, deretter Face and Body Surgery congress i London og avslutningsvis  Sixth World Congress of plastic surgeons of Lebanese Descent (WCPSLD) i Washingon. 

I Washington ble det avholdt et webinar den 19-20 juni, hvor Dr. Kalaaji holt forelesning. Tema for dagen var ”Gluteal augumentation with fat (BBL), Techniques, patient safety and way forward.” Teknikk, pasient sikkerhet og veien videre etter operasjon ble gjennomgått.