OVERLEGE DR. KALAAJI VED OSLO PLASTIKKIRURGI BLE INTERVJUET AV VG OM MENN OG PLASTIKKIRURGI.

Artikkelen tok for seg menns forhold til plastiske operasjoner og hvor vidt det har vært en økning av henvendelser fra menn de siste årene. 


Hos Oslo plastikkirurgi har det ikke skjedd noe endring i prosentandel menn i forhold til kvinner som får utført kosmetisk kirurgi.

Men ettersom etterspørselen fra kvinner har økt de siste 15 årene og prosentandelen mellom menn og kvinner har holdt seg stabil på 14 prosent menn, er det likevel i praksis flere menn enn før som legger seg under kniven – på lik linje med at det også er flere kvinner.

– Føler dere som virksomhet at dere løser problemene til folk eller at dere er med på å skape større kroppskomplekser blant den øvrige befolkningen?

– Nei, vi føler ikke at vi er med på å skape større kroppskomplekser, skriver Dr. Amin Kalaaji som er klinikksjef og plastikkirurg, i en e-post til VG.

Ifølge Kalaaji er hakeforstørring blant operasjonene som øker mest blant menn.

– Menn tilhører den «svake» gruppen her da all oppmerksomheten rundt dette dreier seg om kvinner. Det kan dermed føles litt skamfullt eller tabu å snakke om, og enda mer å gjøre noe med. De som tar kontakt med oss, har tenkt på dette lenge og har som regel brukt lang tid på å undersøke hvilke muligheter som finnes. Ved en konsultasjon hos oss blir de nøye vurdert før vi eventuelt tilbyr operasjon. Vi avviser de som ikke har et reelt problem eller ønsker «design»-endring.

Les mer artikkelen.