OSLO PLASTIKKIRURGI STØTTER HUMANITÆR ORGANISASJON

Socorro Nicaragua er en humanitær organisasjon som ble stiftet 5.sept. 2004. Hovedformålet med prosjektet er bedring av barn og unges oppvekstsvilkår og livskvalitet. Samtidig å skape en framtid gjennom utdannelse og fritidsaktiviteter. Også bekjempelse av barnearbeid, mishandling og seksuelt misbruk, forebyggende helse og utbedring av boligforhold. Alt dette i samarbeid med hjem og skole og lokalsamfunnet for øvrig.

Prosjektet drives i bydelen Mario Quan i León. En fattig bydel nord for hovedstaden Managua. Her lever mange familier under svært vanskelig forhold, flere av familiene ble evakuert hit etter orkanen Mitch i 1998. Mange av barna er foreldreløse.

Organisasjonen drives fra Norge av svært entusiastiske norske sykepleiere. Dette arbeid gjøres i vesentlig grad på frivillig basis. Dette har gjort stort inntrykk på oss i Oslo Plastikkirurgi. Vi ønsker derfor å støtte denne innsatsen og ønsker lykke til videre med arbeidet.

Organisasjonen har fått godkjennelse av Skattedirektoratet for fradrag av pengegaver fra og med inntektsåret 2006. Se organisasjonens hjemmside: www.socorronicaragua.no

Dr. Kalaaji Hedersgjest i Belgrad

Dr. Kalaaji ble invitert som foredragsholder på det serbiske internasjonale plastikk- og estetisk kirurgi-møtet i oktober 2023. Her holdt han en vellykket presentasjon om «Mommy

Les mer »