.se

OM FØR- OG ETTERBILDER

Helsetilsynet har vedtatt en forskrift om å forby offentlig visning av før- og etterbilder. Dette for å forhindre en falsk eller urealistisk forventning hos pasientene.

Oslo Plastikkirurgi følger denne anbefalingen og beklager at vi ikke kan vise før- og etter bilder på vår hjemmeside.

Før- og etterbilder av de ulike behandlingene vil du kunne få se her på klinikken ved en konsultasjon.

I tillegg vil man også kunne få se via et simulasjonsprogram det forventede resultatet etter de ulike behandlingene.

Roma Calling! Juni 2023

Det var en stor ære at vår overlege Dr. Kalaaji ble invitert til fakultetet til det 12. møtet for regenerativ kirurgi konferanse i Roma. Her

Les mer »