OM FØR- OG ETTERBILDER

Helsetilsynet har vedtatt en forskrift om å forby offentlig visning av før- og etterbilder. Dette for å forhindre en falsk eller urealistisk forventning hos pasientene.

Oslo Plastikkirurgi følger denne anbefalingen og beklager at vi ikke kan vise før- og etter bilder på vår hjemmeside.

Før- og etterbilder av de ulike behandlingene vil du kunne få se her på klinikken ved en konsultasjon.

I tillegg vil man også kunne få se via et simulasjonsprogram det forventede resultatet etter de ulike behandlingene.