NAAM Oslo – Oktober 2023

Gratulerer med det vellykkede NAAM5 ISAPS2 møte i Oslo oktober 2023, det 2. Norges ISAPS-symposium og det 5. Norwegian American Aesthetic Surgery Meeting, ledet av vår overlege i Oslo Plastikkirurgi, assisterende styreleder for National Secretaries group i ISAPS, Dr. Amin Kalaaji. Han hadde også forelest om ny epoke innom regenerative kirurgi seneste trender innom bryst kirurgi.  Hybridarrangementet fant sted i Oslo, Norge, fra 27. til 28. oktober, og tiltrakk seg over 200 deltakere fra 42 land. Over 35 verdenskjente fakulteter presenterte banebrytende teknikker innen estetisk plastisk kirurgi, som dekker neseplastikk, regenerativ kirurgi, stamceller og fettransplantasjon samt ansikts-, kropps- og brystprosedyrer. Praksisledelse var også en del av programmet. ISAPS’ misjon er å fremme dyktighet innen estetisk utdanning worldwide og prioritere pasientsikkerhet. Av denne grunn har programmet også fokusert på aspekter som sykelighet og dødelighet ved kombinerte/høyrisikoprosedyrer og livskvalitet ved estetisk kirurgi.  Økt kunnskap er en kontinuerlig prosess innen estetisk kirurgi og med møter som dette kommer vi i Norge og i verden at bedre behandlings kvalitet til våre pasienter.

Dr. Kalaaji Hedersgjest i Belgrad

Dr. Kalaaji ble invitert som foredragsholder på det serbiske internasjonale plastikk- og estetisk kirurgi-møtet i oktober 2023. Her holdt han en vellykket presentasjon om «Mommy

Les mer »