Klinikkens overlege på International Liposuction Training Academy (ILTA) Live Surgery Course i London, 6-7 feb 2017

Klinikkens overlege deltok på International Liposuction Training Academy (ILTA) Live Surgery Course i Harley Health Village, London 6-7 feb 2017 som en av fem internasjonale fakultetsmedlemmer. Han underviste en hel dag om de ulike teknikkene ved figurforming, Liposkulptur og fettransplantasjon. Møtet ble gjennomført på høyt vitenskapelig nivå med det siste innen utvikling av fettsuging, figurforming og fettransplantasjon. 

Møtet ble vurdert til å være særdeles lærerikt og tilfredsstillende av deltakerne. Det ble også undervist i de siste teknikkene hva gjelder fettransplantasjon til bryst og behandling av inverterte brystvorter ved bruk av fett.

Dr. Kalaaji Hedersgjest i Belgrad

Dr. Kalaaji ble invitert som foredragsholder på det serbiske internasjonale plastikk- og estetisk kirurgi-møtet i oktober 2023. Her holdt han en vellykket presentasjon om «Mommy

Les mer »