.se

Klinikkens overlege på International Liposuction Training Academy (ILTA) Live Surgery Course i London, 6-7 feb 2017

Klinikkens overlege deltok på International Liposuction Training Academy (ILTA) Live Surgery Course i Harley Health Village, London 6-7 feb 2017 som en av fem internasjonale fakultetsmedlemmer. Han underviste en hel dag om de ulike teknikkene ved figurforming, Liposkulptur og fettransplantasjon. Møtet ble gjennomført på høyt vitenskapelig nivå med det siste innen utvikling av fettsuging, figurforming og fettransplantasjon. 

Møtet ble vurdert til å være særdeles lærerikt og tilfredsstillende av deltakerne. Det ble også undervist i de siste teknikkene hva gjelder fettransplantasjon til bryst og behandling av inverterte brystvorter ved bruk av fett.

NAAM Oslo – Oktober 2023

Gratulerer med det vellykkede NAAM5 ISAPS2 møte i Oslo oktober 2023, det 2. Norges ISAPS-symposium og det 5. Norwegian American Aesthetic Surgery Meeting, ledet av

Les mer »

BELGRAD INVITASJON l OKTOBER 2023

Dr. Kalaaji var invitert til serbisk internasjonalt estetisk Plastikkirurgi møte i oktober 2023, som inviterte forelesere faculty, han holdt forelesning om Mommy Makeover og kombinerende behandlinger, fikk

Les mer »