INTERNATIONAL SOCIETY OF PLASTIC REGENERATIVE SURGERY

Den ny utdannede forening har for målsetting å stimulere og utvikle klinisk erfaring og klinisk forskning innenfor fremst fett transplantasjon.

Foreningen holder sitt første internasjonale faglige møte i Roma i Mars 2012!

Vi har utført bryst forstørring med egen fett transplantasjon siden 2008 og i ansikt og øvrig på kroppen i enda lengre tid.

Med sin deltagelse som medlem og sitt nærvær på møtet i mars kommer Oslo plastikkirurgi til å følge utviklingen tett i dette spennende området som kommer til nytte for våre pasienter.

Besøk ISPRS : https://www.ispres-ipras.org/