Internasjonale konferansen Arabia Plast i Bahrain 9-12 mars 2017

Oslo Plastikkirurgis overlege dr. Kalaaji deltok som fakultetsmedlem og gjesteforeleser på den internasjonale konferansen Arabia Plast 2017 i Bahrain 9-12 mars 2017.

Han foreleste om kvinners livskvalitet etter innsetting av brystimplantater, livskvalitet etter innsetting av brystimplantater kontra brystløft samt de ulike teknikkene som benyttes ved korrigering av inverterte brystvorter. 

Dr. Kalaaji holdt også ytterligere to forelesninger om utfordringene ved langvarige kombinerte kirurgiske inngrep (to eller flere ulike kosmetiske inngrep i samme seanse) og om de ulike teknikkene som brukes ved fettransplantasjon der han sammenliknet de forskjellige prosedyrene.