ICTEC WEBINAR – INDONESIA, June 18th 2022

ICTEC WEBINAR – INDONESIA, June 18th 2022
Periorbital Rejuvenation
ictec.rscm.fkui

The 7th Dictatic Teaching & Learning Session in Plastic Surgery
PERIOBITAL REJUVENATION
Speaker:

Ernest S. Chiu, MD
New York University, USA

Amin Kalaaji, MD, PhD
Oslo Plastic Surgery Clinic, Norwegia

Moderator:
Teddy Prasetyono (Indonesia)
Universitas Indonesia

Kjære alle sammen,

Det var en ære å bli invitert til ICTEC WEBINAR – INDONESIA 18. juni 2022, hvor jeg fikk snakke om «Periorbital Rejuvenation», sammen med noen flotte kirurger og kolleger.
ICTEC, eller Indonesian Clinical Training and Education Center, er et simuleringssenter som ligger ved Cipto Mangunkusumo Hospital i Jakarta, Indonesia. ICTEC startet sin virksomhet i juni 2010, er også under paraplyen til Det medisinske fakultet Universitas Indonesia.

Periorbital foryngelse består i hovedsak av både ikke-invasiv og kirurgisk foryngelse. Det kan være indisert for å forbedre kosmetiske resultater eller for å rette opp en komplikasjon av en tidligere kosmetisk korreksjon. Nylige fremskritt setter søkelys på minimalt invasive og arr frie teknikker for å oppnå dette målet. Oslo Plastikkirurgis dr. Amin Kalaaji delte sin erfaring og teknikker for å oppnå de beste kosmetiske resultatene.

Dr. Kalaaji Hedersgjest i Belgrad

Dr. Kalaaji ble invitert som foredragsholder på det serbiske internasjonale plastikk- og estetisk kirurgi-møtet i oktober 2023. Her holdt han en vellykket presentasjon om «Mommy

Les mer »