GJESTEFORELESNING I KARLSTAD SVERIGE, AUGUST 2014.

Oslo Plastikkirurgi’s overlege, dr. Kalaaji har gjesteforelest ved «SFEP’s Sixths Scandinavian Aesthetic Surgery Meeting» i  Karlstad, Sverige 22. – 24. august 2014. Arr SFEP (‘Svensk Förening för Estetisk Plastikkirurgi, SFEP, Swedish Society of Aesthetic Plastic Surgery’)

Dr Kalaaji foreleste om brystforstørring med eget fett
Over 150 kvinner har fått denne type behandling hos Oslo Plastikkirurgi av forskjellige årsaker. Siden høsten 2008 har Oslo Plastikkirurgi utført brystforstørrelse med eget fettvev. Vi opprettet dette tilbudet som et godt alternativ til brystforstørrelse. Oslo Plastikkirurgi har med dette en lang oppfølgingstid av pasienter som har gjennomgått som viser at de er godt fornøyde og at volumet i brystene har holdt seg stabilt. (Publisert ”Body Language journal”.og i Kirurgen-4-2015-kalaaji-5900).

Fettransplantasjon fra egen kropp er en god etablert klinisk metode som har eksistert i mange år. Selv om små fettfylninger til mindre defekter i bryst har blitt utført tidligere, er det inntil nylig man har begynt å bruke eget fett til å gjenskape et helt nytt bryst etter kreft eller av kosmetiske grunner.

Dr. Kalaaji Hedersgjest i Belgrad

Dr. Kalaaji ble invitert som foredragsholder på det serbiske internasjonale plastikk- og estetisk kirurgi-møtet i oktober 2023. Her holdt han en vellykket presentasjon om «Mommy

Les mer »