.se

GJESTEFORELESNING I KARLSTAD SVERIGE, AUGUST 2014.

Oslo Plastikkirurgi’s overlege, dr. Kalaaji har gjesteforelest ved «SFEP’s Sixths Scandinavian Aesthetic Surgery Meeting» i  Karlstad, Sverige 22. – 24. august 2014. Arr SFEP (‘Svensk Förening för Estetisk Plastikkirurgi, SFEP, Swedish Society of Aesthetic Plastic Surgery’)

Dr Kalaaji foreleste om brystforstørring med eget fett
Over 150 kvinner har fått denne type behandling hos Oslo Plastikkirurgi av forskjellige årsaker. Siden høsten 2008 har Oslo Plastikkirurgi utført brystforstørrelse med eget fettvev. Vi opprettet dette tilbudet som et godt alternativ til brystforstørrelse. Oslo Plastikkirurgi har med dette en lang oppfølgingstid av pasienter som har gjennomgått som viser at de er godt fornøyde og at volumet i brystene har holdt seg stabilt. (Publisert ”Body Language journal”.og i Kirurgen-4-2015-kalaaji-5900).

Fettransplantasjon fra egen kropp er en god etablert klinisk metode som har eksistert i mange år. Selv om små fettfylninger til mindre defekter i bryst har blitt utført tidligere, er det inntil nylig man har begynt å bruke eget fett til å gjenskape et helt nytt bryst etter kreft eller av kosmetiske grunner.

NAAM Oslo – Oktober 2023

Gratulerer med det vellykkede NAAM5 ISAPS2 møte i Oslo oktober 2023, det 2. Norges ISAPS-symposium og det 5. Norwegian American Aesthetic Surgery Meeting, ledet av

Les mer »

BELGRAD INVITASJON l OKTOBER 2023

Dr. Kalaaji var invitert til serbisk internasjonalt estetisk Plastikkirurgi møte i oktober 2023, som inviterte forelesere faculty, han holdt forelesning om Mommy Makeover og kombinerende behandlinger, fikk

Les mer »