Face and Body Surgery congress, 18 & 19 juni 2021

Oslo Plastikkirurgi får stadig invitasjoner til å holde foredrag på kongresser rundt om i verden. Med dagens teknologi er det mulig å delta på flere kongresser på forskjellige steder, på samme dag. Overlege Dr. Kalaaji hadde ikke mindre enn tre forelesninger samme dag. SPB Aesthetic Congress 2021 I St. Petersburg, deretter  Face and Body Surgery congress i London og avslutningsvis  Sixth World Congress of plastic surgeons of Lebanese Descent (WCPSLD) i Washingon.

En 2-dagers virtuell konferanse I London, som samlet en rekke fagpersoner som delte sin kunnskap. Fra Oslo Plastikkirurgi deltok Dr.Kalaaji, som foreleste om nye trender innen bryst forstørring, ” New frontiers in fat transfer.” Det er økende interesse for denne type inngrep, og flere velger brystforstørring med eget fett i stedet for implantat, alternativt å bruke så kalt hybrid behandling med både implantat og fett.