EDITORIAL BOARD I PLASTIC SURGERY AND HAND SURGERY JOURNAL

Klinikkens overlege bistår som norsk representant i Editorial board i Plastic surgery and Hand surgery Journal siden 2014.


Journal of Plastic Surgery and Hand Surgery
Formålet med Journal of Plastic Surgery and Hand Surgery er å tjene som et internasjonalt forum for plastikkirurgi, håndoperasjon og relatert forskning. Interessen er fokusert på originale artikler om grunnforskning og klinisk evaluering.

Omfanget av tidsskriftet omfatter:

  • Artikler om operative metoder og oppfølgingsstudier
  • Forskningsartikler om emner relatert til plastikk og håndoperasjon
  • Artikler på kranio-maxillofacial kirurgi, inkludert kløvle og gane kirurgi.

Utvidede utgaver publiseres av og til, som omhandler spesielle emner som mikrovaskulær kirurgi, kraniofacial kirurgi eller brannsår. Kosttilskudd, vanligvis doktorgradsoppgaver, kan også bli publisert.

Tidsskriftet er publisert for Acta Chirurgica Scandinavica Society og sponset av Key Foundation, Sverige.

Tidsskriftet ble tidligere publisert som Scandinavica Journal of Plastic and Reconstructive Surgery and Hand Surgery.
 

Dr. Kalaaji Hedersgjest i Belgrad

Dr. Kalaaji ble invitert som foredragsholder på det serbiske internasjonale plastikk- og estetisk kirurgi-møtet i oktober 2023. Her holdt han en vellykket presentasjon om «Mommy

Les mer »