Beauty through Science symposium som holdes årlig i Stockholm.

Oslo Plastikkirurgi var invitert til Beauty through Science symposium som holdes årlig i Stockholm og arrangeres av Akademiklinikken. Denne konferansen har blitt arrangert siden 2002 og samler estetisk ekspertise fra hele verden hvor man utveksler kunnskap og erfaring innen den nyeste forskningen samt nye teknikker innen plastikkirurgi.

Konferansen ble holdt på hotell Radisson Blu Waterfront Stockholm fra 05-08 juni 2019.

Vår kirurg holdt 3 forelesninger i følgende emner:

1. Pasientens livskvalitet før- og etter en neseplastikk

Via en anonym spørreundersøkelse har han undersøkt livskvaliteten før- og etter til de pasienter som har gjennomgått en neseoperasjon og dermed fått verdifull kunnskap som han delte i forelesning.

2. Neseplastikk

-I denne debatten deltok flere anerkjente kirurger hvor man gjennomgikk og diskuterte de ulike teknikker som brukes under en slik operasjon.

-Visning av 3D simulasjon til pasienten om det forventede resultatet, er dette markedsføring eller en reell verdi for pasienten og hvordan kan dette brukes optimalt.

-Viktigheten av pasientkommunikasjon før et inngrep.

3. Utfordringer og sikkerhet ved kombinerte estetiske prosedyrer:

Definisjon, fordeler, begrensninger, postoperativ smertelindring og rask rekonvalesens.

En kombinert prosedyre er en operasjon hvor det opereres flere områder i samme seanse. Et eksempel på dette kan være brystkirurgi, bukplastikk og fettsuging under samme operasjon, en såkalt mummy makeover. Ikke alle vil være gode kandidater til slike inngrep. Pasienten må først vurderes nøye før en eventuell operasjon kan bli foretatt.