.se

Athen l September 2023

Vår overlege Dr.Kalaaji hadde stor ære å bli invitert til den første ISAPS-olympiaden i Athen 30. august – 1. september 2023. Dr Kalaaji holdt to foredrag om nylige oppdateringer innen brystkirurgi, og nylig behandling av kvinnelig intimkirurgi. I tillegg var han assisterende leder til ISAPS (The International Society of Aesthetic Surgery , verdens ledende fagorgan for styresertifiserte estetiske plastikkirurger ) NS-møtet den 30. august. Møtet varte i 4 timer, hvor ca 90 nasjonale sekretærer fra hele verden var til stede, der spørsmål om utdanning, pasient sikkerhet og organisering av faglige møter var på topp på agendaen.

BBL 360

BBL 360 er en kirurgisk prosedyre som kombinerer Lipo 360 med rumpeforsterkende fettoverføring, i hovedsak ved å bruke fett fra din egen kropp for å

Les mer »

Miami l Mai 2023

Vår overlege Dr Kalaaji var invitert til fakultetet i Miami, til et flott panel om regenerativ kirurgi og fetttransplantasjon hvor han snakket om Face Fat

Les mer »