Athen l September 2023

Vår overlege Dr.Kalaaji hadde stor ære å bli invitert til den første ISAPS-olympiaden i Athen 30. august – 1. september 2023. Dr Kalaaji holdt to foredrag om nylige oppdateringer innen brystkirurgi, og nylig behandling av kvinnelig intimkirurgi. I tillegg var han assisterende leder til ISAPS (The International Society of Aesthetic Surgery , verdens ledende fagorgan for styresertifiserte estetiske plastikkirurger ) NS-møtet den 30. august. Møtet varte i 4 timer, hvor ca 90 nasjonale sekretærer fra hele verden var til stede, der spørsmål om utdanning, pasient sikkerhet og organisering av faglige møter var på topp på agendaen.