A FRESH CADAVER DISSECTION AND LECTURE COURSE

Dr. Kalaaji deltok som International Faculty og foredragsholder på Facial Aesthetic/Oculoplastic surgery and Rhinoplasty ved University Hospitals Coventry and Warwickshire NHS trust i London 10-14.05 2019.

Han holdt forelesninger i følgende emner:

1. Korreksjon av asiatiske øyne

Han fortalte om sitt studie av 61 pasienter som har gjennomgått denne operasjonen. Han har via anonyme spørreundersøkelse fulgt disse pasientene gjennom lengre tid og opparbeidet seg nyttig kunnskap om pasientenes livskvalitet før- og etter en slik prosedyre

2. Fettransplantasjon til hake, kan dette erstatte hakeimplantat?

Han fremla caser av et knippe pasienter som har valgt fettransplantasjon fremfor implantater. Han foreleste om teknikkene som er brukt og fremla før-og etterbilder etter en slik prosedyre.

3. Pasientens livskvalitet før- og etter en neseplastikk

Via en anonym spørreundersøkelse har han undersøkt livskvaliteten før- og etter til de pasienter som har gjennomgått en neseoperasjon og dermed fått verdifull kunnskap som han delte i forelesning.

Han deltok også som paneldeltaker i flere diskusjoner.

Se link:

Dr. Kalaaji Hedersgjest i Belgrad

Dr. Kalaaji ble invitert som foredragsholder på det serbiske internasjonale plastikk- og estetisk kirurgi-møtet i oktober 2023. Her holdt han en vellykket presentasjon om «Mommy

Les mer »