RESULTATET OM BRYSTFORSTØRRING MED IMPLANTATER ER PUBLISERT

Oslo Plastikkirurgi har i mars 2012 publisert en artikkel om livskvalitet for kvinner som ble operert med brystimplantater i tidskriftet «Kirurgen».

Vi er meget stolte av at vår erfaring nå kommer ut til fagfolk og publikum for å forhåpentligvis øke forståelsen av kosmetisk kirurgi og livskvalitet.


Konklusjon 
Det er den gjennomsnittlige kvinne i samfunnet som i dag utfører brystforstørring. Dette gjelder med hensyn til alder, sivil status og utdanning. I tillegg har hun tilsynelatende ikke dårligere psykisk helse hva gjelder depresjon, enn sammenlignbar normalpopulasjon. Brystforstørring øker livskvaliteten, inkludert økt motivasjon til daglig aktivitet, stor tilfredshet med det kosmetiske resultatet og et bedre liv etter operasjonen. Likevel er den høye andelen kvinner som får redusert sensibilitet på brystene etter operasjonen en betydelig utfordring. Multisenter studier er nødvendig for mer nøyaktig å kunne spesifisere depresjonsraten og utviklingen etter operasjonen.

Les hele artikkelen her (www.kirurgen.no)

Dr. Kalaaji Hedersgjest i Belgrad

Dr. Kalaaji ble invitert som foredragsholder på det serbiske internasjonale plastikk- og estetisk kirurgi-møtet i oktober 2023. Her holdt han en vellykket presentasjon om «Mommy

Les mer »