Flere og flere velger trådløft for å stramme opp huden i ansiktet, hals, kjevelinje, øyebryn,
nesetipp, nesebor og panne. Dette er en enkel og skånsom prosedyre under lokalbedøvelse
som ikke medfører rekonvalesens etter operasjon.

Man bruker kirurgiske tråder med små knuter og mothaker som gjør at den  kan trekke
huden i en retning til ønsket effekt. Når trådene er strammet og man har fått det resultatet
man ønsket klippes endene og legger seg under huden.
Effekten av et trådløft ventes å være 3-5 år avhengig av livsstil, røyking og hudkvalitet.

Dr. Kalaaji Hedersgjest i Belgrad

Dr. Kalaaji ble invitert som foredragsholder på det serbiske internasjonale plastikk- og estetisk kirurgi-møtet i oktober 2023. Her holdt han en vellykket presentasjon om «Mommy

Les mer »