15th PABPS (Panarab Association for burns and plastic surgery) Congress -19

Oslo Plastikkirurgis overlege dr. Kalaaji deltok på den 15 PABS kongressen 28.02-02.03.19 i Tunis der han fungerte som moderator samt bidro med 4 forelesninger.

1. Brystforstørring med eget fett:

Noen pasienter ønsker kun litt mer fylde og vil ikke ha innsatt brystimplantater. Fettransplantasjon til bryst føles mer naturlig for mange og er en god erstatning til brystimplantater så sant man ikke ønsker en stor volumøkning. Pasienter som har avvikende brystform, som ved tuberøse bryst vil denne metoden være et godt alternativ. Han fortalte videre om sin utviklede teknikk gjennom mange års erfaring og om sitt studie som er publisert i tidsskriftet Aesthetic Surgery Journal

2. Intimkirurgi

Han foreleste om sitt studie av 242 prosedyrer innen intimkirurgi om de ulike teknikker, hvordan oppnå best mulig resultatet og hvordan unngå komplikasjoner. Dr. Kalaaji har også fått publisert sin undersøkelse i det kjente tidsskriftet Aesthetic Surgery Journal

3. Mommy makeover, kombinerte inngrep (flere inngrep i samme seanse). Pasientsikkerhet og utfordringer ved dette, smertelindring og rekonvalesens.

Han holdt forelesning om Mommy makeover og andre kombinerte inngrep der man opererer flere områder i samme seanse, om utfordringene ved slike operasjoner og pasientsikkerhet. En tendens som øker i etterspørsel. Stadig flere kvinner som har gjennomgått et eller flere svangerskap etterspør Mommy makeover. Kroppen har endret seg etter svangerskapene og de ønsker å rette på dette.

Mommy makover er et kombinasjonsinngrep som gjøres i en seanse, for eksempel brystplastikk, bukplastikk og fettsuging. Ikke alle vil være gode kandidater til slike inngrep. Pasienten må først vurderes nøye før en eventuell operasjon kan bli foretatt

4. Rumpeforstørring med eget fett

Han tok for seg pasientsikkerheten før, under og etter en BBL-operasjon sett i lys av de dødsfall som har inntruffet i utlandet etter en slik operasjon. Han fortalte videre om de forskjellige metodene som er brukt ved henting av fettet til BBL, hvor mye fett som er satt inn, eventuelle komplikasjoner i etterkant og hvor fornøyde pasientene oppga å være etter BBL-operasjonen.

Han fortalte videre om sine erfaringer om rumpeforstørring med eget fett, såkalt BBL (Brazilian Butt lift) om sikkerhet og metoder. Han har forsket på dette i mange år og utviklet sin egen metode som gir det beste resultatet hva gjelder høsting og preparering av fettet før innsetting. Dr. Kalaaji har selv foretatt et omfattende studie av 99 pasienter som har gjennomgått en slik operasjon. Dette studiet har også blitt publisert i tidsskriftet Aesthetic Surgery Journal