STUDIE AV BRYSTFORSTØRRING MED EGET FETT I TIDSSKRIFTET KIRURGEN

Oslo Plastikkirurgi presenterer sin studie av brystforstørring med eget fett i tidsskriftet Kirurgen nr. 4. 

…Totalt 56 pasienter med til sammen 68 forstørringer operert ved Oslo plastikkirurgi i perioden 2008-2013 ble inkludert i studien. Indikasjoner var hypoplasi mammae, asymmetri, asymmetri med mastopexy, asymmetri med abdominoplasti, eller tuberøse bryster. I den senere tid har teknikken blitt brukt i kombinasjon med implantat eller i forbindelse med fjerning av implantat….

Les hele artikkel (kirurgen.no)

Les hele artikkel (PDF)

Dr. Kalaaji Hedersgjest i Belgrad

Dr. Kalaaji ble invitert som foredragsholder på det serbiske internasjonale plastikk- og estetisk kirurgi-møtet i oktober 2023. Her holdt han en vellykket presentasjon om «Mommy

Les mer »