.se

STUDIE AV BRYSTFORSTØRRING MED EGET FETT I TIDSSKRIFTET KIRURGEN

Oslo Plastikkirurgi presenterer sin studie av brystforstørring med eget fett i tidsskriftet Kirurgen nr. 4. 

…Totalt 56 pasienter med til sammen 68 forstørringer operert ved Oslo plastikkirurgi i perioden 2008-2013 ble inkludert i studien. Indikasjoner var hypoplasi mammae, asymmetri, asymmetri med mastopexy, asymmetri med abdominoplasti, eller tuberøse bryster. I den senere tid har teknikken blitt brukt i kombinasjon med implantat eller i forbindelse med fjerning av implantat….

Les hele artikkel (kirurgen.no)

Les hele artikkel (PDF)

Roma Calling! Juni 2023

Det var en stor ære at vår overlege Dr. Kalaaji ble invitert til fakultetet til det 12. møtet for regenerativ kirurgi konferanse i Roma. Her

Les mer »