.se

UTTALELSE OM NY TREND INNEN KOSMETISK KIRURGI TIL KK

Oslo Plastikkirurgis overlege Dr. Kalaaji uttalte seg om den foranderlige plastikktrenden i en reportasje i KK.

«Jeg vil anslå at cirka 5 prosent av dem som har fått implantater vil bytte dem etter fem år, cirka 10 prosent vil det når det har gått 10 år og enda flere når det har gått 15 år», forteller han sammen med at det er tre hovedforklaringer som ofte går igjen hos pasienter som ber om å bytte eller fjerne implantater.

«Det er at graviditet og amming har endret brystene, at de har gått kraftig opp eller ned i vekt eller at de har fått kapseldannelser i implantatene, men det er sjelden», sier han. Det siste året har han også sett en annen tendens, nemlig at stadig flere velger å forstørre brystene med eget fett – et inngrep som kan ses på som mer naturlig. I tillegg velger en del også å erstatte silikoninnleggene de har med eget fett.

«Så langt i år har vi utført dobbelt så mange brystforstørrelser med eget fett som i hele fjor», sier Kalaaji.

Les hele artikkelen her (pdf)

NAAM Oslo – Oktober 2023

Gratulerer med det vellykkede NAAM5 ISAPS2 møte i Oslo oktober 2023, det 2. Norges ISAPS-symposium og det 5. Norwegian American Aesthetic Surgery Meeting, ledet av

Les mer »

BELGRAD INVITASJON l OKTOBER 2023

Dr. Kalaaji var invitert til serbisk internasjonalt estetisk Plastikkirurgi møte i oktober 2023, som inviterte forelesere faculty, han holdt forelesning om Mommy Makeover og kombinerende behandlinger, fikk

Les mer »